Fietsdeelapp op telefoon

Kom naar de Catch up smart mobility van VNG Realisatie, GNMI en gemeente Eindhoven

Op donderdag 6 december organiseren het VNG Kennisnetwerk Data & Smart Society, het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur (GMNI) en gemeente Eindhoven de Catch Up Smart Mobility.

Bereikbaarheid en duurzaamheid zijn grote maatschappelijke opgaven. Hoe zorg je voor een bereikbare stad, doorstroming en minder uitstoot? Tijdens de bijeenkomst gaan we in op ervaringen, relevante technologische ontwikkelingen en de rol die data hierin kan spelen.

De gemeente Eindhoven is binnen de gemeentelijke G5 samenwerking op het gebied van Smart City trekker op het thema Smart Mobility. Jan-Willem van der Pas, strateeg en coördinator Smart Mobility licht de succesvolle werkwijze in Eindhoven toe.

Het GNMI houdt zich namens 50 gemeenten bezig met belangenbehartiging en kennisdeling om het lokale mobiliteitsbeleid te verstevigen. Het GNMI zet zich in op thema’s als slimme mobiliteit, collectief vervoer, parkeren en verkeersveiligheid.

Doelgroep

  • Beleidsmedewerkers en projectleiders die zich bezig (willen) houden met Smart Mobility.

Programma en aanmelden

Het programma staat binnenkort online. De bijeenkomst wordt georganiseerd op donderdag 6 december, 13 tot 16 uur, in Utrecht.
Meer informatie op de website van VNG Realisatie