Landelijk platform voor regionaal mobiliteitsbeleid van start

Het GNMI start samen met het RMO Noord-Limburg, Regio Arnhem-Nijmegen en een aantal andere gemeentelijke samenwerkingsverbanden met een landelijk platform voor regionaal mobiliteitsbeleid. Het idee hiervoor ontstond tijdens een eerste themabijeenkomst over dit onderwerp waarin beleidsadviseurs en coördinatoren mobiliteitsbeleid van regio’s deelnamen.

De betrokken regio’s zien het belang en de meerwaarde van een platform waarin we praktijkvoorbeelden delen, oplossingen zoeken voor knelpunten en hierover het gesprek aan gaan met landelijke stakeholders. Het landelijk platform is voor alle vertegenwoordigers van regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten die zich met mobiliteitsbeleid bezighouden. De VNG en CROW zorgen voor de belangenbehartiging en de kennisvraag. We gaan graag met zoveel mogelijk regio’s van start!

Onderwerpen

De deelnemers van het platform bepalen zelf de agenda en de acties die hieruit voortkomen. In eerdere themabijeenkomsten hebben de regio’s alvast aangegeven welke onderwerpen op de agenda komen:

  • Regionale samenwerking in beleid en uitvoering
  • Hoe betrek je een kleinere gemeente bij regionale vraagstukken?
  • Het RMP: dilemma’s en praktijkvoorbeelden
  • MIRT-spelregels, NMCA, investerings- en uitvoeringskracht
  • Duurzaamheid in Regionale Mobiliteitsplannen en het RES
  • Samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschap
  • Digitaliseringsopgaven en smart mobility
  • Mobiliteit versus grote woningbouwopgaves of krimp

Het platform maakt onderdeel uit van het GNMI-Netwerk. Zo kunnen we snel inhoudelijk schakelen met onder andere het IVO, de contactgroep Verkeersveiligheid, de contactgroep Parkeren, de themagroep Smart Mobility en het Juridisch Loket.

Vergaderdata en digitaal netwerk

De deelnemende regio’s hebben afgesproken eens in de paar maanden bijeen te komen en tussendoor kennis uit te wisselen via het digitale netwerk van het GNMI. De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 1 april van 13.30 tot 15.30 uur.

Interesse?

Heb je interesse om deel te nemen en een kijkje te nemen? Meld je dan aan via het formulier onder dit bericht. Binnenkort brengen we het landelijke platform voor regionale mobiliteit onder de aandacht van de regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten in Nederland. Daarin leggen we uit hoe het platform werkt en hoe je als regio bij kunt dragen aan de kosten voor ondersteuning van het platform. Uiteraard kun je regio’s uitnodigen voor vrijblijvende proefdeelname aan het platform of ze aan ons koppelen, dan geven wij ze de benodigde informatie. Je kunt deze pagina doorsturen: https://gnmi.nl/platform-voor-regionale-mobiliteit.

Selecteer een geldig formulier