Leren van elkaar

Vrijdag 12 mei waren we weer voor het eerst na lange tijd bijeen met het IVO op locatie in Zwolle.  We hadden bewust een agenda met alleen maar beleids- en praktijkvoorbeelden van de gastgemeente. Misschien is dat ook iets wat we vaker moeten doen.  

We zijn vaak gericht op landelijke trajecten en willen een bijdrage leveren aan beleidsafstemming tussen nationale opgaven. Maar dat levert toch een minder tastbaar resultaat op, want het gaat dan om generieke ontwikkelingen waar soms een wetswijziging bij komt kijken en dan duurt het wel even voordat je als gemeente daar de vruchten van plukt. Terwijl je als beleidsmedewerker wellicht sneller iets tastbaars hebt aan een verhaal van een collega van een andere gemeente over hoe een straat anders in te richten met telkens veranderende perceptie over leefbaarheid. Het ook wel eens goed om te horen dat een andere gemeente met dezelfde verkeerskundige en ruimtelijke complexiteit te maken heeft, een gelijksoortige dynamiek met stakeholders, bestuurlijke trajecten of de interne afstemming binnen de eigen organisatie. Ik denk dat ons werkbezoek in Zwolle ons dat weer goed duidelijk maakte.  

Tips

Er zijn wel verschillen in schaal en volumes, maar omdat er juist zoveel overeenkomsten zijn is het fantastisch om onderdelen van elkaar over te nemen en toe te passen binnen de eigen gemeente. Dat gebeurt natuurlijk al heel veel op regionale schaal, maar het is mooi om te zien hoe er tips komen uit Tilburg over de autoluwe binnenstad, uit Almelo over het duurzame mobiliteitsplan van Hengelo, uit Gouda over begrijpelijke communicatie over mobiliteitsbeleid, uit Alkmaar over de kostenverdeling bij projectontwikkeling en Almere leert over de mobihubs bij projectontwikkeling in Zwolle. En wisten jullie dat we bij de contactgroep OV vaak collega’s van de Vlaamse steden en gemeenten hebben zitten en bij de themagroep Stadslogistiek sluit de secretaris van de Vlaamse Green Deal voor stedelijke logistiek aan. Op 20 juni krijgen we in de themagroep Stadslogistiek een presentatie over een pilotproject voor slimme stadsdistributie in Hasselt (Belgisch Limburg).  

Op locatie

Maar terug naar ons eigen land: een ander voorbeeld van kennisuitwisseling en beleidsafstemming vinden we bij de contactgroep Verkeersveiligheid van 27 juni. Dan gaan we naar Leiden en staat de voetganger centraal bij de Netwerkdag Mens en Straat die we samen organiseren. Meer over het project Slim en Groen Onderweg van Groningen-Assen kwam aan de orde tijdens het Platform Regionale Mobiliteit, aansluitend op de presentatie over het KiM-Rapport Mobiliteit en bereikbaarheid in stedelijk en ruraal Nederland. En dan is er ook nog de themagroep Deelmobiliteit van mijn collega Jaap Berends waar veel praktijkvoorbeelden aan bod komen en de contactgroep Parkeren die onlangs in het teken stond van gedrag (met dank aan CROW). In de themagroep Taxi hebben de gemeenten een gezamenlijke reactie opgesteld voor de evaluatie van de Wp2000 en in de contactgroep OV bespraken we het Toekomstbeeld OV en gingen we in gesprek met de opdrachtgevers OV over de impact van 30km/u op het openbaar vervoer. Weliswaar weer veel online bijeenkomsten, maar als de gemeenten bereid zijn dit te faciliteren, hoop ik dat we vaker op locatie kunnen afspreken. Want als we met de excursie op die fietsen door de stad rijden gedragen we ons ook precies als iedere weggebruiker! Dus wil je graag een bijeenkomst op locatie hosten, dan hoor ik dat graag! 

Arthur Ter Weeme

PS Omdat we toch bezig zijn: kom ook het GNMI Mini-seminar op 28 juni over ruimtelijke inrichting en mobiliteit onder leiding van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen.