Maak samen ruimte

Via ons netwerk hebben we de aangesloten gemeenten de afgelopen maanden op de hoogte gehouden van de ontwikkelen op het gebied van mobiliteit als gevolg van de coronacrisis.

Samen met CROW/Fietsberaad, Tour de Force en Ruimte voor Lopen hebben we gewerkt aan handreikingen met betrekking tot mobiliteit in de 1,5 meter samenleving voor gemeenten. Gemeenten wisselden via het GNMI-netwerk informatie en voorbeelden uit over hun lokale aanpak. 

Inmiddels is er door VNG, CROW en Stadswerk en met steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken een nieuwe website ‘Maak samen ruimte’ ontwikkeld. Op deze website staan alle protocollen, handreikingen, voorbeelden en andere informatie over de 1,5 meter samenleving.

Het GNMI blijft via VNG en CROW betrokken bij de totstandkoming van deze informatie voor gemeenten.