Meld je aan: wetenschappelijke hulp bij mobiliteitsbeleid

Ben jij beleidsmedewerker bij een gemeente? En heb jij een vraagstuk op het gebied van mobiliteit, waar nog onvoldoende kennis op ontwikkeld is? Of over de concrete ontwikkeling en uitvoer van nieuw mobiliteitsbeleid? Dan hebben we goed nieuws!

Samen met zes Nederlandse hogescholen organiseert het GNMI een bijeenkomst met de centrale vraag: welke behoefte hebben gemeenten naar wetenschappelijk onderzoek voor het maken van mobiliteitsbeleid? In deze sessie bekijken we samen met de hogescholen hoe praktijkgericht onderzoek gemeenten verder kan helpen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het ontwikkelen of uitvoeren van mobiliteitsbeleid, maar ook om het wetenschappelijk onderbouwen van nieuw beleid.

Laagdrempelig

Als je bij het maken of uitvoeren van mobiliteitsbeleid tegen grotere vraagstukken aanloopt, is ondersteuning vragen van een hogeschool misschien niet het eerste waar je aan denkt. Onderzoekers, docenten en studenten aan hogescholen kunnen in zo’n situatie juist uitkomst bieden. Hoe? Tijdens deze bijeenkomst willen we medewerkers van gemeenten in een informele sfeer laten kennismaken met de onderzoeksmogelijkheden, die hogescholen bieden. Het werkveld van gemeenten staat hierbij centraal.

Voor wie?

Beleidsmedewerkers mobiliteit van alle gemeenten in Nederland mogen meedoen. Voor deze pilot hoeft jouw gemeente dus geen lid te zijn van GNMI. Ook als je niet zeker weet of je een vraag hebt die geschikt is voor praktijkonderzoek, kun je je aanmelden. Als meerdere gemeenten een vergelijkbare vraag hebben, kunnen we de vragen misschien wel bundelen.

Wanneer?

We plannen de bijeenkomst vóór de zomer. Een concrete datum volgt zo snel mogelijk.

Aanmelden

Kan via deze link. We houden je dan op hoogte. Aan deelname aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

Achtergrond

Gemeenten worden voortdurend geconfronteerd met nieuwe maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, die betrekking hebben op mobiliteit. Goede kennis van trends en mogelijkheden daarover is onmisbaar. GNMI verkent samen met diverse partijen zoals hogescholen, universiteiten en CROW hoe ze de verbinding tussen wetenschap en het gemeentelijke mobiliteitsbeleid kunnen versterken. Zo kunnen gemeenten geholpen worden met kennisontwikkeling en -deling, trainees en nog veel meer. Kennisinstellingen zijn op hun beurt ook geholpen met concrete vraagstukken en plaatsen om hun onderzoek te verrichten. Zie ook dit webbericht.