Op 17 juni 2020 vindt tussen 13:00 en 14:00 een mini-seminar plaats. De online bijeenkomst is bedoeld voor wethouders met verkeer en vervoer in de portefeuille. Thalia Verkade leidt de sessie en vertelt hieronder waar ze het met de groep over gaat hebben:

We gaan het hebben over een mogelijke versnelling van de transitie naar een ander mobiliteitsgedrag in het licht van de coronamaatregelen. 

Dat doe ik graag aan de hand van voorbeelden in verschillende Nederlandse steden. Zoals de Cityring in Tilburg (vanaf 1 juni van 50 naar 30 km per uur), en een kruispunt bij mijzelf om de hoek in Rotterdam-Noord, ooit cultureel flaneergebied, nu een van de tien gevaarlijkste kruispunten van de stad en afgelopen weken juist een ‘coronaracebaan’. En met aandacht voor de schoolomgeving. De schoolomgeving lijkt al decennia haast niet veilig te krijgen voor scholieren: vreemd eigenlijk. Maar in Den Haag en elders gebeurt dat sinds de coronacrisis ineens wel, met tientallen schoolstraten (alwaar geen toegang met auto in de straat tijdens halen en brengen van de kinderen). 

Door de coronacrisis vervalt één veelgehoord argument tegen verandering: ‘Het kan niet anders.’ De meeste mensen hebben intussen gezien en aan den lijve ondervonden dat het niet per se vanzelfsprekend is om dagelijks in de file te staan, of om de straat alleen maar te gebruiken om van weg te komen.

In het boek Het recht van de snelste dat ik met Marco schreef, ontdekken we waar de transitie door gehinderd wordt, welke mogelijke verklaringen hierachter liggen. Eén daarvan is de introductie van de verkeerskunde als professioneel vak, waarmee de acute problemen rond de auto in de stad werden opgelost. Daarmee werd de straat ‘technische ruimte’ en werd de taal waarmee we erover praten ook steeds technischer. 

Taal lijkt op het eerste gezicht misschien wat secundair. Maar is het dat wel? Termen als ‘doorstroming’, ‘knelpunten’ en ‘reistijdwinst’ nemen we voor lief als de basis van onze probleemstelling. En daar richten we alles op in. En die inrichting vormt ons als mensen. Ik zal laten zien hoe de huidige (verkeerskundige) manier waarop we praten over de straten andere manieren van denken, een andere inrichting en ander gedrag in de weg staan. En ook de politieke discussie doet verstommen.

Graag zou ik daarna samen praten over de veranderingen en kansen de (digitaal) aanwezigen zelf zien in deze tijd in hun gemeenten. En hoe je met nieuwe taal los kan komen van een manier van denken en inrichten van de straat die primair draait om efficiency en snelheid. Wederom met voorbeelden uit binnen- en buitenland. 

Meer informatie en aanmelden: https://gnmi.nl/mini-seminar-gedrag-en-mobiliteit-en-algemene-vergadering-gnmi/.