Nationaal Wegenbestand

Wat deden we?

Het Nationaal Wegenbestand wordt sinds de jaren ’80 gebruikt om kwalitatieve data, zoals rijbreedtes en snelheden, over wegennetwerken op te slaan. Het is vaak de bron voor verkeersmodellen en routeringssoftware voor hulpdiensten. Het aantal aanleveringen door gemeenten liep achteruit. Het GNMI heeft de wensen van gemeenten in kaart gebracht en concreet geadviseerd wat er moet gebeuren om de kwaliteit weer op orde te brengen.

Wat levert het op?

Het NWB heeft het relatiemanagement met gemeenten verbeterd en de VNG is via de geoinformatie-lijn aangehaakt op het verbeteren van de kwaliteit van het NWB. Dit levert betrouwbare basisinformatie over het Nederlandse wegennetwerk op, met in de toekomst misschien een basisregistratie over de hele openbare ruimte. Publieke diensten zoals de politie en netbeheerders hebben zo betrouwbare informatie over de ligging en inrichting van wegen. Voor gemeenten zijn voordelen te halen bij het opstellen van verkeersmodellen. Datakwaliteit, en met name de relatie tussen verkeerskundig beleid en data, zijn belangrijke aandachtspunten voor het GNMI.

Het GNMI ontving voor dit project een bijdrage van Rijkswaterstaat.

Zie ook het artikel.