Nieuw: de GNMI Expertpool

Voor beleidsmedewerkers die een keer een klus willen doen bij een andere gemeente

Ben je adviseur mobiliteit bij een gemeente en wil je een keer een klus doen bij een andere gemeente? Leuk nieuws! Samen met een specialist in loopbaanontwikkeling (Gradus groep) ontwikkelen we een platform voor uitwisseling van kennis en kunde tussen gemeenten: de GNMI Expertpool. De reden dat we dit opzetten is het grote tekort aan gekwalificeerde medewerkers. Daarnaast draagt het bij aan het behoud van kennis en kunde voor de gemeentelijke overheid.

Iedere adviseur mobiliteit van een gemeente die bij het GNMI-Netwerk is aangesloten kan meedoen. Voor beleidsadviseurs van gemeenten biedt dit de mogelijkheid om (virtueel of fysiek) voor een afgesproken aantal uren in de week te werken voor andere gemeenten in het land. Je kunt hierbij denken aan het opmaken van een beleidsdocument, het aanpassen van een verordening of beleidsregels, een visie of een onderdeel van een beleidstraject. Uiteraard alleen als dit aansluit bij je expertise en de mogelijkheden.

Ook voor de gemeente als werkgever levert het voordelen op: het biedt ontwikkelkansen voor het personeel en draagt bij aan de optimalisatie van formatieruimte. En voor ons als gemeenten gezamenlijk zorgt het voor een verbetering van de kwaliteit van lokaal mobiliteitsbeleid.

We zijn op dit moment bezig om de faciliteiten in te richten zodat alles goed ingeregeld is voor zowel gemeenten als beleidsmedewerkers. Zodra we gaan starten met de pilotfase melden we dit in het GNMI-Netwerk en via onze nieuwsbrief. Wil je meedenken over de GNMI Expertpool of heb je vragen? Stuur dan een mailtje aan arthur.terweeme@gnmi.nl.