Nieuw: netwerk wetenschappelijk onderzoek en gemeentelijk mobiliteitsbeleid

Leuk nieuws: samen met het Regieorgaan SIA zetten we een netwerk op waarin we universiteiten en hogescholen op een laagdrempelige manier verbinden met gemeentelijk mobiliteitsbeleid. Vertegenwoordigers van de wetenschap waren hier enthousiast over tijdens een verkennende sessie in februari. We starten op vrijblijvende wijze en met gebruikmaking van bestaande kanalen en faciliteiten van het GNMI. In een later stadium kijken we, samen met de aangesloten partijen, of er behoefte is aan verbreding, versterking en verankering.

We hebben dit initiatief genomen omdat we merken dat gemeenten behoefte hebben om snel op de hoogte te zijn van wetenschappelijke inzichten en praktijkgericht onderzoek. Dit bleek onder meer uit de programmering van onderzoeken die zijn uitgevoerd in het kader van VerDuS in bijeenkomsten van het GNMI-Netwerk. Aan de andere kant kunnen professoren en lectoren met het nieuwe netwerk snel inzicht krijgen in de vraagstukken die spelen op lokaal niveau. Daarnaast gaan we kijken of het netwerk ook gebruikt kan worden als schakelpunt voor afstudeeropdrachten en stageplekken bij gemeenten. In deze ontwikkelingsfase maken we gebruik van onze bestaande kanalen en faciliteiten en proberen we het netwerk op natuurlijke wijze te laten groeien. We staan open voor het aanhaken en samenwerken met andere kennis(ondersteunende) wetenschappelijke en overheidsinstituten bij het opbouwen, ondersteunen en verder ontwikkelen van het netwerk.

Heb je vragen over dit initiatief of ideeën die je wilt delen? Neem dan vooral even contact met ons op.