Nieuwsbrief Januari 2022

Je tramkaartje of je brood

Eén van mijn favoriete wandelroutes in Den Haag voert door de mooie wijk Benoordenhout. Meestal maak ik dan een uitgebreide ronde door het Haagse Bos, om vervolgens de wijk in te lopen richting een van de parken. Die tocht voert mij in dit jaargetijde door stille en brede straten, getooid met kale bomen en uiteraard vol geparkeerd met de duurdere automodellen. In het Benoordenhout heerst rust en kalmte. Achter de ramen prijken af en toe protestposters tegen de aankomende sluiting van het ziekenhuis Bronovo. En er zijn ook hardnekkige strijders die blijven pleiten voor de terugkeer van de buslijn in het wijkje rondom het prachtige park Clingendael. Het schrappen van de geliefde buslijn 18 leverde een hausse aan protest op, terwijl de vervoerder liever incheckende reizigers verwelkomde. Een typerend voorbeeld van “je weet pas wat je mist als het is verdwenen”?

Zuid-Limburg: werken aan ambities op basis van concrete projecten

’We leren van elkaar, we ondersteunen elkaar en versterken elkaar.‘ De samenwerking in de regio Maastricht-Heuvelland komt voort uit het zogenaamde verdi convenant (1998).

30 kilometerzones: hoe gaan gemeenten daarmee om?

De Tweede Kamer nam in het voorjaar van 2021 een motie aan waarin gevraagd werd om een maximale snelheid van 30 km per uur binnen de bebouwde kom in te voeren. Een verlaagde snelheid zorgt voor veiliger verkeer, maar er zijn ook nadelen, bijvoorbeeld voor busbedrijven.

Nieuw: de GNMI Expertpool

Voor beleidsmedewerkers die een keer een klus willen doen bij een andere gemeente. Ben je adviseur mobiliteit bij een gemeente en wil je een keer een klus doen bij een andere gemeente? Leuk nieuws! Samen met een specialist in loopbaanontwikkeling (Gradus groep) ontwikkelen we een platform voor uitwisseling van kennis en kunde tussen gemeenten: de GNMI Expertpool.

Ervaring uit een ruraal gebied

Rens Steintjes is wethouder in de gemeente Doetinchem. Hij heeft onder andere mobiliteit in zijn portefeuille. Hij is een van de leden van het dagelijks bestuur van het GNMI.

Waarover spraken wij de afgelopen maanden?

1. Themasessie deelmobiliteit
2. Platform regionale mobiliteit: Europa en de regio’s
3. Contactgroep OV: mobipunten en hubs

Verhandelbare Mobiliteitsrechten

In december verzorgde Erik Verhoef (VU) tijdens de Algemene Vergadering van het GNMI een presentatie waarin hij de resultaten van een aantal recente proeven rond verhandelbare mobiliteitsrechten toelichtte.