Nieuwsbrief juli 2024

Een samenwerking die naar meer smaakt

Toen ik vier jaar geleden als directeur van SHPV mijn intrede deed het parkeerdomein, ging er een wereld voor mij open. Als modale weggebruiker had ik mij nooit verdiept in de werking van de betaalapp en had ik hooguit wat ergernissen over de onduidelijke manieren van betalen in parkeergarages.

Sandra Knoop

Bereikbaarheid: een voorwaarde voor regionale ontwikkeling

‘Het maakt voor een inwoner van een regio niet uit in welke gemeente een bepaalde weg, fietspad of overstappunt ligt, zolang deze maar functioneert en hij gemakkelijk van A naar B komt.’ Sandra Knoop is programmaleider Mobiliteit bij de Regio Groningen-Assen (RGA); een vrijwillig, bestuurlijk samenwerkingsverband. Wat houdt haar bezig?

Vrachtwagenparkeren: samenwerken aan uitdagingen en oplossingen

Het parkeren van vrachtwagens, vooral die met buitenlandse kentekens, veroorzaakt in veel gemeenten aanzienlijke overlast. Tijdens het GNMI Parkeren overleg bespraken we dit probleem gezamenlijk naar aanleiding van presentaties van de gemeente Urk, de provincie Overijssel en de RDW.

Ananda Groag

Deelmobiliteit: samen optrekken bespaart werk

Ananda Groag is een ervaren en toegewijde expert op het gebied van (deel)mobiliteit. Als zelfstandig ondernemer leidde ze de publiek-private samenwerking rond autodelen tijdens de Green Deal Autodelen. Met als opdrachtgever het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, richt ze zich, als lid van het programmateam van Natuurlijk!Deelmobiliteit, op duurzame mobiliteitsoplossingen. Hoe gaat het en wat kunnen we nog verwachten?

Veilige schoolroutes in Breda

In Breda werkt men hard aan het project ‘Veilig naar school en terug’. Het is een samenwerking tussen de gemeente, het bedrijfsleven en de wetenschap om woon-schoolroutes veiliger te maken. Door een data-gedreven aanpak worden routes in kaart gebracht en verbeterd. Adviseur Mobliliteit en projectleider Martijn Geervliet, van de gemeente Breda, vertelt er over.

Hans ten Barg

‘We lopen allemaal tegen dezelfde problemen aan’

Hans ten Barge is ketenregisseur parkeren bij de gemeente Arnhem. Hij begon in 1991bij het toenmalige parkeerbedrijf Arnhem. Sinds een tijd is hij vaste deelnemer van GNMI Parkeren. Wat brengt dat hem?

Ga je mee op werkbezoek met GNMI OV naar Amersfoort?

Collega’s ontmoeten en een kijkje nemen in de keuken van de vernieuwing van het stationsgebied in Amersfoort? Dat kan op vrijdag 6 september met GNMI OV.