Nieuwsbrief Juni 2022

Juridisch loket: de rollen omgekeerd

In de column van deze editie vertelt GNMI-projectleider Jaap Berends over de veranderende wereld van het omgevingsrecht, een relevant vakgebied voor gemeentelijke verkeersprofessionals. Het GNMI biedt voor leden een verkeersjuridisch loket aan. Het verleden is vaak verder weg dan dat ik denk en het is toch alweer 15 jaar geleden dat ik –overigens 10 jaar lang met veel plezier – bij gemeenten gewerkt heb. In die tijd is er veel veranderd. De bekende maatschappelijke opgaven zoals we die nu zo noemen, de sterke invloed van social media en de toepassing van big data in beleid om maar enkele zaken te noemen. Als ik een maand of een jaar terugkijk, zijn er doorgaans voor m’n werk bij GNMI nauwelijks hele grote of impactvolle veranderingen. Het is dan lastig voor te stellen dat 15 jaar geleden twitteren in de raadszaal een volledig nieuw fenomeen was, zinvolle analyses maken uit big data bijna alleen in universiteiten en grote bedrijven plaatsvond en de Omgevingswet zelfs nog helemaal niet bestond; we hadden toen net de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening

Het nieuwe 30: Almelo heeft zorgen over haalbaarheid en betaalbaarheid

De Tweede Kamer nam in het voorjaar van 2021 een motie aan waarin gevraagd werd om een maximale snelheid van 30 km per uur binnen de bebouwde kom in te voeren. Een verlaagde snelheid zorgt voor veiliger verkeer, maar er zijn ook nadelen, bijvoorbeeld voor busbedrijven. In een serie artikelen peilt het GNMI de mening van gemeenten en delen we praktijkvoorbeelden. GNMI-lid Almelo heeft zorgen over de haalbaarheid en betaalbaarheid van 30km/uur.

Slimme en schone deelmobiliteit in de Achterhoek

In de Achterhoek werken ondernemers, organisaties en overheid samen. Door krachten te bundelen vergroten ze de kwaliteit van leven en werken in de regio. Vanuit zes thematafels werken ze aan de ambities van de Achterhoek Visie 2030. Uiteraard speelt mobiliteit ook een rol in dit samenwerkingsverband. In dit artikel vertelt de regio over de ontwikkelingen rondom slimme en schone deelmobiliteit.

Den Haag: succes met coöperatief autodelen

Gemeenten stimuleren op verschillende manieren het gebruik van deelauto’s. Een mooi voorbeeld van zo’n initiatief komt uit de gemeente Den Haag. Walter Dresscher is initiatiefnemer van coöperatief autodelen door buurtbewoners in de Bomenbuurt. Ernst Steigenga woont in de Bomenbuurt en is voorzitter van Bomenbuurt DEELt! Walter en Ernst gaven onlangs een presentatie in de GNMI-themagroep Deelmobiliteit.

Handhaving maximale parkeerduur na arrest Hoge Raad

In een recent arrest over de parkeerbelasting van de gemeente Hilversum beperkt de Hoge Raad de mogelijkheid van het opleggen van naheffingsaanslagen op plekken waar een maximale parkeerduur geldt (HR 11 maart 2022, nr 21/00853). Hoewel de tekst van de uitspraak zelf kort was, heeft hij voor de nodige discussie gezorgd in het gemeentelijk parkeerland. We praten er binnenkort over door in de GNMI-contactgroep parkeren.

Symposium ‘Bus en de binnenstad’

Steeds meer steden zijn bezig met het autoluw maken van hun (oude) binnenstad. Daarbij behoort het verleggen van busroutes ook tot de opties. Vanzelfsprekend zorgt dat vaak voor discussies in de politiek, met ondernemers en binnenstadbewoners. Over dit onderwerp organiseren we, samen met de gemeente Leiden, een symposium op donderdag 23 juni van 10.30 tot 13.00 uur bij de gemeente Leiden (hybride).