Nieuwsbrief Maart 2022

De inrichting van mobiliteit: denk in belastingschrijven

Toegegeven, het is op het eerste gezicht niet de meest verleidelijke beeldspraak, maar toch kunnen belastingschijven inspiratie zijn voor verkeerskundigen. We denken nu immers na over het bouwen van grote woningaantallen en dat vraagt om forse investeringen. Maar iedere ontwikkeling vraagt om maatwerk: de woningbouwproductie in de Randstad is van een andere orde dan het bereikbaar houden van andere landsdelen. We moeten dus kosten en baten in balans houden. Net als in een belastingstelsel is het dus nodig om ergens een goede balans te vinden in maatregelen en de financiering daarvan. IVO-voorzitter en Windesheim-docent Adriaan Walraad laat zijn licht schijnen over de vergelijking tussen de fiscus en het verkeersysteem.

Het nieuwe 30: herinrichting van woonerven in de gemeente Haarlemmermeer

De Tweede Kamer nam in het voorjaar van 2021 een motie aan waarin gevraagd werd om een maximale snelheid van 30 km per uur binnen de bebouwde kom in te voeren.

Lancering landelijk actieprogramma parkeren en verblijven: samenwerking tussen GNMI, CROW, SHPV en VEXPAN

CROW, GNMI, SHPV en Vexpan bundelen de krachten en initiëren het Landelijk Actieprogramma Parkeren en Verblijven.

Nieuw: netwerk wetenschappelijk onderzoek en gemeentelijk mobiliteitsbeleid

Leuk nieuws: samen met het Regieorgaan SIA zetten we een netwerk op waarin we universiteiten en hogescholen op een laagdrempelige manier verbinden met gemeentelijk mobiliteitsbeleid.

Praat mee over deelmobiliteit en openbare ruimte

Op 31 maart van 13.00 15.00 uur is er weer een GNMI-themagroep Deelmobiliteit. We gaan het hebben over deelmobiliteit en openbare ruimte. De gemeenten Den Haag en Groningen geven inzicht in hoe zij omgaan met de overlast, die inwoners kunnen ervaren bij het parkeren van deelfietsen en scooters.

Nieuwe rapporten over deelmobiliteit (aanbieders)

In steeds meer steden kunnen gebruikers kiezen voor meerdere aanbieders van deelmobiliteitsdiensten zoals scooters en fietsen. Hierdoor daalt het bezit van een tweede auto en het geeft gebruikers meer keuzemogelijkheden om hun verplaatsingsvraag in te vullen.

Door corona kwam er meer aandacht voor fietsen en lopen

In het Magazine Personenvervoer verscheen onlangs een interview met GNMI-directeur Arthur ter Weeme over de effecten van corona op mobiliteit in gemeenten.

Agenda

GNMI Themagroep Deelmobiliteit: 31 maart (13:00 – 15:00)
GNMI Contactgroep Parkeren: 7 april (10:30 – 12:30)
GNMI Platform Regionale Mobiliteit: 7 april (15:00 – 17:00)
GNMI Contactgroep Verkeersveiligheid: 12 april (10:00 – 12:00)
GNMI Contactgroep OV – inloopuurtje: 14 april (10:00 – 12:00)
GNMI Themagroep Stadslogistiek: 19 april (13:30 – 15:00)
GNMI Dagelijks Bestuur: 21 april (11:30 – 12:30)
GNMI IVO: 6 mei (9:00 – 13:00)
GNMI Themagroep Taxi: 9 mei (10:00 – 12:00)