Nieuwsbrief Oktober 2021

Samen mobiliteitsbeleid verbeteren

Gemeenten worden geconfronteerd met een groeiend aantal grote maatschappelijke vraagstukken. Mobiliteit speelt daarin vaak een belangrijke rol. Denk aan de opgaven voor woningbouw en klimaat, maar ook het positioneren in de digitalisering en de deeleconomie. Onze steden op een duurzame manier bereikbaar houden en tegelijk erop toezien dat in de krimpgebieden voldoende vervoersalternatieven blijven. Ga er maar aan staan.

Erik Verhoef over verhandelbare rechten

Op vrijdag 17 december 2021 is Erik Verhoef te gast bij onze Algemene Vergadering. Erik houdt zich onder andere bezig met verhandelbare rechten; inmiddels een bekend instrument in het Europese klimaatbeleid.

Licht Elektrische Voertuigen: hoe pakken de nieuwe regels uit?

Elektrische bakfietsen en stepjes (Licht Elektrische Voertuigen oftewel LEV’s) zien we steeds meer In het straatbeeld. Veel van deze voertuigen voldoen alleen aan basisregels voor veilige producten. Dat geeft zorgen over de veiligheid voor andere weggebruikers.

Wat bespraken wij sinds de zomer?

De afgelopen maanden stonden er weer veel interessante onderwerpen op de agenda! Lees het nieuwsbericht op de website voor de diverse onderwerpen die besproken zijn.

Digitalisering kan ons verder helpen

Hij is wethouder van de gemeente Apeldoorn met in zijn portefeuille onder andere mobiliteit en smartcity. ‘Een mooie combinatie om tot smart mobility oplossingen te komen’, zegt Wim Willems. Sinds dit jaar is hij lid van het dagelijks bestuur van het GNMI. Een paar vragen.

GNMI Juridisch Loket

Speelt in je gemeente een juridische vraag met betrekking tot de wegenverkeerswet? Leg deze dan voor aan het GNMI Juridisch Loket. Deze dienst is onderdeel van het lidmaatschap. Ook gemeenten die aangesloten zijn als deelnemer kunnen hier gebruik van maken, net zoals gemeenten die als keuzedeelnemer zijn aangesloten op één thema, maar dan specifiek voor dat onderwerp.

Deelmobiliteit en voorbeeldregels

De vraag naar deelmobiliteit neemt toe, bijvoorbeeld als gevolg van beleid om parkeerplaatsen te vervangen door groen of speelruimte. Ook om de woningbouwopgave te realiseren wordt, in combinatie met lagere parkeernormen, een oplossing gezocht in deelmobiliteit.