Nijmegen treedt toe tot VOC

De VOC heet de gemeente Nijmegen van harte welkom als aspirant-lid. Met het proeflidmaatschap kan de gemeente gebruik maken van de diensten van de VOC en meedenken over de lobby van de VOC. Na een jaar zal de gemeente beoordelen of Nijmegen over wil gaan tot een regulier lidmaatschap.

De stad Nijmegen heeft vijf treinstations, waarvan de stations Lent en Goffert relatief nieuw zijn. Momenteel maakt Nijmegen samen met de betrokken partners plannen om zowel Nijmegen Centraal (station en stationsgebied) als Nijmegen Heyendaal op te waarderen om zo in te spelen op programma hoogfrequent spoor en de elektrificatie van de Maaslijn.

Nijmegen heeft een uitgebreid busnetwerk en heeft de laatste jaren fors geïnvesteerd in busbanen in Nijmegen Noord en naar de campus Heyendaal. Sinds een aantal jaren laat het gebruik een gestage groei zien. Samen met de provincie en de regiogemeenten wordt de OV-visie van de provincie Gelderland verder uitgewerkt.

Nijmegen zet in op schoon vervoer en is niet voor niets de Groene Hoofdstad van Europa 2018. Daar bovenop is Nijmegen fietsstad 2016 en heeft het samen met Arnhem al jaren de schoonste OV-concessie van Nederland. Dit dankzij onder meer de inzet van groen gas, dat bij de lokale afvalverwerker wordt opgewekt.

Daarnaast spelen voor Nijmegen vraagstukken rondom grensoverschrijdend OV, de integratie van doelgroepenvervoer en openbaar vervoer en denkt de gemeente samen met de bewoners na over hoe de stad om moet gaan met de groeiende mobiliteit enerzijds en de beperkte ruimte die daarvoor beschikbaar is anderzijds.

De VOC is blij met het aspirant lidmaatschap van de gemeente Nijmegen en kijkt uit naar een goede samenwerking.