Nu bij het GNMI: het juridisch loket

Vragen over parkeerverordeningen, bebording, milieuzones of wegsleepregelingen? Vanaf nu kunnen beleidsmedewerkers, juristen en raadsleden bij het GNMI terecht met alle vragen over de toepassing van de wegenverkeerswetgeving.

Het GNMI heeft hiervoor een juridisch loket ingesteld waar ook handreikingen, veel gestelde vragen en antwoorden, goede voorbeelden en recente jurisprudentie beschikbaar zijn. Gemeenten die nog geen lid zijn van GNMI kunnen – geheel vrijblijvend – éénmalig gratis gebruik maken van het Juridisch loket. Voor structureel gebruik van het juridisch loket moeten gemeenten aangesloten zijn bij het GNMI.

Heb je een juridische vraag, vul onderstaand formulier in.

Selecteer een geldig formulier