Nu bij het GNMI: het juridisch loket

Vragen over parkeerverordeningen, bebording, milieuzones of wegsleepregelingen? Vanaf nu kunnen beleidsmedewerkers, juristen en raadsleden bij het GNMI terecht met alle vragen over de toepassing van de wegenverkeerswetgeving.

Het GNMI heeft hiervoor een juridisch loket ingesteld waar ook handreikingen, veel gestelde vragen en antwoorden, goede voorbeelden en recente jurisprudentie beschikbaar zijn. Gemeenten die nog geen lid zijn van GNMI kunnen – geheel vrijblijvend – éénmalig gratis gebruik maken van het Juridisch loket. Voor structureel gebruik van het juridisch loket moeten gemeenten aangesloten zijn bij het GNMI.

Heb je een juridische vraag, vul onderstaand formulier in.

Aanmelden GNMI Contactgroep OV

Aanmelden GNMI Contactgroep OV

De Contactgroep OV maakt onderdeel uit van het GNMI-Netwerk. Beleidsmedewerkers van gemeenten uit het hele land komen wisselen kennis uit, stemmen beleid af en trekken samen op in openbaar vervoerbeleid. Denk aan onderwerpen als toegankelijkheid, stationsgebieden, haltes, busstations en laadvoorzieningen, verkeer en RO en hubs of mobipunten. We bespreken ook de interbestuurlijke samenwerking en de interne afstemming met andere beleidsvelden zoals sociale zaken. Daarnaast regelmatig directe dialoog met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en afstemming met VNG en CROW. Meer over het GNMI

Je ontvangt van ons de uitnodigingen voor de bijeenkomsten en toegang tot de Contactgroep OV op het GNMI-Netwerk. De Contactgroep OV staat open voor alle gemeenten die lid zijn of zijn aangesloten als deelnemer dan wel keuzedeelnemer personenvervoer. De online vergaderingen zelf zijn geheel vrijblijvend: je kunt altijd zelf bepalen of je meedoet en of je actief participeert.