indian bhabhi

Kennis uitwisselen en samenwerken op het gebied van openbaar vervoer, doelgroepenvervoer, parkeren, smart mobility, verkeersveiligheid en duurzaamheid. Dat is waar het GNMI (Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur) voor staat.

Samen met ruim 50 gemeenten in Nederland, brengen we de problematiek, kansen voor ontwikkeling voor gemeenten en praktijkvoorbeelden in kaart en bespreken deze met de VNG, de G4 Verkeer en Vervoer, het IPO en andere belangenbehartigers op het gebied van verkeer en vervoer. Daarnaast overleggen we met de Rijksoverheid en de gemeenten om nationale en lokale beleidsopgaven zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. En natuurlijk is het GNMI een laagdrempelige plek om gemeentelijke collega’s te ontmoeten!

Weten wat het GNMI voor uw gemeente kan betekenen? Kijk op de pagina Dienstverlening. Gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen aansluiten bij het GNMI als lid, deelnemer of gebruiker. Het is mogelijk om eerst een halfjaar vrijblijvend mee te draaien in het GNMI-Netwerk en gebruik te maken van alle producten en diensten van het GNMI. Bekijk hoe je als gemeente kunt aansluiten bij het GNMI.

De gemeenten

Een overzicht van de gemeenten en samenwerkingsverbanden van gemeenten die zijn aangesloten bij het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur is te vinden op de pagina De gemeenten.

Organisatie

Het GNMI is een vereniging en heeft gemeenten als leden. Ook samenwerkingsverbanden van gemeenten kunnen lid worden. Het GNMI kent daarnaast gemeenten en samenwerkingsverbanden die aangesloten zijn als deelnemer of gebruiker. De leden worden vertegenwoordigd door de wethouder mobiliteit van de gemeenten. Zij zorgen er voor dat de diensten en werkzaamheden van het GNMI goed aansluiten op de behoeften van de gemeenten en de samenwerkingsverbanden. Het Dagelijks Bestuur geeft hier uitvoering aan en is het aanspreekpunt van het GNMI. Zij vertegenwoordigen het GNMI aan de bestuurlijke tafels.

De mensen van het GNMI

Het Dagelijks Bestuur van de vereniging bestaat uit drie wethouders: Mario Jacobs (gemeente Tilburg), Rik van der Linden (gemeente Dordrecht) en Roeland van der Zee (gemeente Arnhem). Het bestuur wordt ondersteund door beleidsadviseurs met onder meer planologische, verkeerskundige en juridische achtergrond. Het grootste onderdeel van het GNMI zijn de adviseurs en coördinatoren mobiliteitsbeleid van gemeenten en samenwerkingsverbanden. Het bestuur, de ambtenaren en het secretariaat vormen samen het landelijke GNMI-Netwerk.

Dagelijks Bestuur

Mario Jacobs

Voorzitter en lid van het Dagelijks Bestuur
Wethouder mobiliteit gemeente Tilburg

Rik van der Linden

Lid van het Dagelijks Bestuur
Wethouder mobiliteit gemeente Dordrecht

Roeland van der Zee

Lid van het Dagelijks Bestuur
Wethouder mobiliteit gemeente Arnhem

Ambtelijk netwerk

Adriaan Walraad (voorzitter IVO; Hogeschool Windesheim; gemeente Oegstgeest), Astrid van den Aker (voorzitter Contactgroep OV; gemeente Amersfoort), Peter van der Tuin (voorzitter Contactgroep Verkeersveiligheid; gemeente Zoetermeer); Dennis Woning (voorzitter Contactgroep Parkeren; gemeente Vijfheerenlanden foto volgt)

Secretariaat

Arthur ter Weeme (directeur), Alex Mink (beleidsadviseur; projectleider), Eugène van de Poel (beleidsadviseur; projectleider);
Femke Wouters (communicatieadviseur), Francesco Del Puglia (facility manager), Jaap Berends (projectleider) en Ed Rentenaar (projectleider).

Contactgegevens

Bezoekadres: Plein 18a in Den Haag

Postadres: Postbus 30435 2500 GK Den Haag

KvK-nummer: 73416681
BTW-nummer: NL859527268B01
Bankrelatie: NL 44 BNGH 028 517 6846 t.n.v. Vereniging GNMI, ‘s-Gravenhage (Bank Nederlandse Gemeenten)

Hoe kunt u ons bereiken?

Algemeen:
070-3738710 of 070-3738713
gnmi@gnmi.nl

Arthur ter Weeme (directeur)
Onderwerpen: Europees beleid, duurzaamheid en verkeersveiligheid
Directie GNMI (bestuurszaken/public affairs)
Bereikbaar: maandag t/m vrijdag
06-54748746
arthur.terweeme@gnmi.nl

Alex Mink
Onderwerpen: parkeren, openbaar vervoer, deelmobiliteit, smart mobility/digitalisering, stadslogistiek
Bedrijfsvoering/financiën
Bereikbaar: maandag t/m donderdag
06-28359632
alex.mink@gnmi.nl

Eugène van de Poel
Onderwerpen: taxi- en touringcarbeleid, intergemeentelijk verkeersoverleg, financiering, stadslogistiek, verkeersveiligheid en verkeersrecht
Bereikbaar: maandag t/m woensdag
06-57593160
eugene.vandepoel@gnmi.nl

Femke Wouters
Communicatie
06–18150134 (bereikbaar woensdagochtend)
femke.wouters@gnmi.nl

Jaap Berends
Projectsecretaris Zero Emissie Doelgroepenvervoer
06-57593247
jaap.berends@gnmi.nl

Ed Rentenaar
Projectleiding
06-51095596
ed.rentenaar@gnmi.nl

Francesco Del Puglia
Faciliteiten
06-83434418
francesco.delpuglia@gnmi.nl


Contactformulier

Neem contact met ons op