Kennis uitwisselen en samenwerken op het gebied van openbaar vervoer, parkeren, smart mobility, verkeersveiligheid en duurzaamheid. Dat is waar het GNMI (Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur) voor staat.

Gemeenten zijn de grootste wegbeheerder van Nederland. Het GNMI brengt gemeentelijke collega’s bij elkaar en zorgt voor kennisuitwisseling tussen gemeenten. We brengen de vraagstukken vanuit gemeenten onder de aandacht van de VNG, de Rijksoverheid en belangenbehartigers binnen de mobiliteitssector. Via projecten en onze betrokkenheid bij landelijke wetgeving & beleid leggen we de link tussen nationale opgaven en de gemeentelijke praktijk.
Dat doen we voor en met ruim 50 gemeenten in Nederland.

Wat we concreet doen vindt je op de pagina Dienstverlening. Gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen aansluiten bij het GNMI als lid, deelnemer of gebruiker.
Het is mogelijk om eerst een halfjaar vrijblijvend mee te draaien in het GNMI-Netwerk en gebruik te maken van alle producten en diensten van het GNMI. Bekijk hoe je als gemeente kunt aansluiten bij het GNMI.

De gemeenten

Een overzicht van de gemeenten en samenwerkingsverbanden van gemeenten die zijn aangesloten bij het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur is te vinden op de pagina De gemeenten.

Organisatie

Het GNMI is een vereniging en heeft gemeenten als leden. Ook samenwerkingsverbanden van gemeenten kunnen lid worden. Het GNMI kent daarnaast gemeenten en samenwerkingsverbanden die aangesloten zijn als deelnemer of gebruiker. De leden worden vertegenwoordigd door de wethouder mobiliteit van de gemeenten. Zij zorgen er voor dat de diensten en werkzaamheden van het GNMI goed aansluiten op de behoeften van de gemeenten en de samenwerkingsverbanden. Het Dagelijks Bestuur geeft hier uitvoering aan en is het aanspreekpunt van het GNMI.
Zij vertegenwoordigen het GNMI aan de bestuurlijke tafels. Het GNMI heeft een klein professioneel team van beleidsmedewerkers en projectleiders voor de praktische uitvoering van onze doelstellingen en activiteiten.
De financiering daarvan vindt vooral plaats door de structurele bijdragen vanuit gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden die een formele band met het GNMI hebben.

De mensen van het GNMI

Het Dagelijks Bestuur van de vereniging bestaat uit wethouders van een aantal gemeenten die lid zijn van de gemeenten. Zij vormen het bestuurlijke boegbeeld van de vereniging. Het grootste onderdeel van het GNMI zijn de adviseurs en coördinatoren mobiliteitsbeleid van gemeenten en samenwerkingsverbanden. Het dagelijks bestuur, de ambtenaren en het team vormen samen het landelijke GNMI-Netwerk. Het GNMI heeft een algemene ledenvergadering die twee maal per jaar bijeenkomt.

Dagelijks bestuur

Mario Jacobs
Voorzitter en lid van het Dagelijks Bestuur Wethouder mobiliteit gemeente Tilburg

Rik van der Linden
Lid van het Dagelijks Bestuur
Wethouder mobiliteit gemeente Dordrecht

Roeland van der Zee
Lid van het Dagelijks Bestuur
Wethouder mobiliteit gemeente Arnhem

Ambtelijk netwerk

Adriaan Walraad
(voorzitter IVO; Hogeschool Windesheim; gemeente Oegstgeest)

Astrid van den Aker
(voorzitter Contactgroep OV; gemeente Amersfoort)

Peter van der Tuin

Peter van der Tuin
(voorzitter Contactgroep Verkeersveiligheid; gemeente Zoetermeer)

Dennis Woning
(voorzitter Contactgroep Parkeren; gemeente Vijfheerenlanden foto volgt)

Ons team

Arthur ter Weeme
(directeur)

Alex Mink
(senior beleidsmedewerker)

Femke Wouters
(communicatieadviseur)

Francesco Del Puglia
(facility manager)

Jaap Berends
(projectleider)

Ed Rentenaar
(projectleider)

Contactgegevens

Bezoekadres: Plein 18a in Den Haag

Postadres: Postbus 13589 2501 EN Den Haag

KvK-nummer: 73416681
BTW-nummer: NL859527268B01
Bankrelatie: NL 44 BNGH 028 517 6846 t.n.v. Vereniging GNMI, ‘s-Gravenhage (Bank Nederlandse Gemeenten)

Hoe kunt u ons bereiken?

Algemeen:
gnmi@gnmi.nl

Arthur ter Weeme (directeur)
Onderwerpen: Europees beleid, innovatie, duurzaamheid en verkeersveiligheid
Directie GNMI (bestuurszaken/public affairs)
Bereikbaar: maandag t/m vrijdag
06-54748746
arthur.terweeme@gnmi.nl

Alex Mink (senior beleidsmedewerker)
Onderwerpen: parkeren, openbaar vervoer/taxi, stadslogistiek, intergemeentelijk verkeersoverleg
Bedrijfsvoering/financiën GNMI
Bereikbaar: maandag t/m donderdag
06-28359632
alex.mink@gnmi.nl

Femke Wouters
Communicatie
Bereikbaar: woensdagochtend
06–18150134
femke.wouters@gnmi.nl

Jaap Berends
Projectleider deelmobiliteit en juridisch loket
06-57593247
jaap.berends@gnmi.nl

Ed Rentenaar
Projectleiding
06-51095596
ed.rentenaar@gnmi.nl

Francesco Del Puglia
Faciliteiten
06-83434418
francesco.delpuglia@gnmi.nl

Contactformulier

Aanmelden gemeente pagina
Maximale uploadgrootte: 268.44MB
Maximale uploadgrootte: 268.44MB