indian bhabhi

Kennis uitwisselen en samenwerken op het gebied van openbaar vervoer, doelgroepenvervoer, parkeren, smart mobility, verkeersveiligheid en duurzaamheid. Dat is waar het GNMI (Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur) voor staat.

Samen met ruim 50 gemeenten in Nederland, brengen we de problematiek, kansen voor ontwikkeling voor gemeenten en praktijkvoorbeelden in kaart en bespreken deze met de VNG, de G4 Verkeer en Vervoer, het IPO en andere belangenbehartigers op het gebied van verkeer en vervoer. Daarnaast overleggen we met de Rijksoverheid en de gemeenten om nationale en lokale beleidsopgaven zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. En natuurlijk is het GNMI een laagdrempelige plek om gemeentelijke collega’s te ontmoeten!

Weten wat het GNMI voor uw gemeente kan betekenen? Kijk op de pagina Dienstverlening. Gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen aansluiten bij het GNMI als lid, deelnemer of gebruiker. Het is mogelijk om eerst een halfjaar vrijblijvend mee te draaien in het GNMI-Netwerk en gebruik te maken van alle producten en diensten van het GNMI. Bekijk hoe je als gemeente kunt aansluiten bij het GNMI.

De gemeenten

Een overzicht van de gemeenten die zijn aangesloten bij het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur is te vinden op de pagina De gemeenten.

De mensen van het GNMI

Het Dagelijks Bestuur van de vereniging bestaat uit drie wethouders: Mario Jacobs (gemeente Tilburg), Rik van der Linden (gemeente Dordrecht) en Roeland van der Zee (gemeente Arnhem).

Mario Jacobs is de voorzitter van het GNMI. Het bestuur wordt ondersteund door specialisten zoals verkeerskundigen, planologen en beleidsadviseurs. Daarnaast is een grote groep vakspecialisten van gemeenten betrokken bij de kennisuitwisseling en samenwerking binnen het GNMI-Netwerk.

Het GNMI is een vereniging en wordt aangestuurd door de Algemene Vergadering van de vereniging. Hierin hebben alle wethouders mobiliteit van de gemeenten die lid zijn van het GNMI zitting.

Dagelijks Bestuur:
     
Mario Jacobs (voorzitter), Rik van der Linden en Roeland van der Zee
           
Secretariaat:
Arthur ter Weeme (directeur), Alex Mink, Eugène van de Poel, Jaap Berends, Femke Wouters en Francesco Del Puglia

Contactgegevens

Bezoekadres: Plein 18a in Den Haag

Postadres: Postbus 30435 2500 GK Den Haag

KvK-nummer: 73416681
BTW-nummer: NL859527268B01
Bankrelatie: NL 44 BNGH 028 517 6846 t.n.v. Vereniging GNMI, ‘s-Gravenhage (Bank Nederlandse Gemeenten)

Hoe kunt u ons bereiken?

Algemeen:
070-3738710 of 070-3738713
gnmi@gnmi.nl

Arthur ter Weeme (directeur)
Onderwerpen: Europees beleid, duurzaamheid en verkeersveiligheid
Directie GNMI (bestuurszaken/public affairs)
Bereikbaar: maandag t/m vrijdag
06-54748746
arthur.terweeme@gnmi.nl

Alex Mink
Onderwerpen: parkeren, openbaar vervoer, deelmobiliteit, smart mobility/digitalisering, stadslogistiek
Bedrijfsvoering/financiën
Bereikbaar: maandag t/m donderdag
06-28359632
alex.mink@gnmi.nl

Eugène van de Poel
Onderwerpen: taxi- en touringcarbeleid, intergemeentelijk verkeersoverleg, financiering, stadslogistiek, verkeersveiligheid en verkeersrecht
Bereikbaar: maandag t/m woensdag
06-57593160
eugene.vandepoel@gnmi.nl

Jaap Berends
Projectsecretaris Zero Emissie Doelgroepenvervoer
06-57593247
jaap.berends@gnmi.nl

Femke Wouters
Communicatie
Bereikbaar: woensdagochtend
06–18150134
femke.wouters@gnmi.nl

Francesco Del Puglia
Faciliteiten
06-83434418
francesco.delpuglia@gnmi.nl


Contactformulier

Neem contact met ons op