Parkeerkaarten of -abonnementen verhandelen. Hoe zit dat?

Tijdens het IVO op vrijdag 10 september hebben we een interessante gast. Erik Verhoef is hoogleraar ruimtelijke economie aan de Vrije Universiteit. Hij is daarnaast lid van de Raad van advies Verkeers- en vervoersmodellen van Rijkswaterstaat, Fellow van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid en lid van de raad van toezicht van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid.

Erik VerhoefErik houdt zich onder andere bezig met verhandelbare rechten; inmiddels een bekend instrument in het Europese klimaatbeleid. Deze rechten kennen mogelijke toepassingen in mobiliteitsbeleid; bijvoorbeeld voor het beperken van spitsdrukte of parkeerdruk. Erik presenteert in dit online overleg de eerste resultaten van een aantal experimenten rond verhandelbare mobiliteitsrechten. Deze leveren belangrijke inzichten in mogelijke toepassingen op grotere en structurele schaal. Na de presentatie is er ruimte voor discussie.

Andere onderwerpen die tijdens het IVO van 10 september aan de orde komen zijn: VerDuS-SURF en de verbinding tussen wetenschap en gemeentelijk mobiliteitsbeleid, landelijke beleidsontwikkelingen zoals de Integrale Mobiliteitsanalyse, het Klimaatakkoord en het LEV-kader en de VNG maakt een rondje langs de belangrijkste onderwerpen voor de belangenbehartiging van gemeenten. En zoals gebruikelijk nemen we de tijd voor de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit in de aangesloten gemeenten.

Wil je hierbij zijn? Meld je dan aan voor het IVO op vrijdag 10 september van 9.30 tot 13.00 uur. De bijeenkomst is vrij toegankelijk voor beleidsmedewerkers van gemeenten. Gebruik deze link om je aan te melden.

Let op: geef onder bij ‘opmerkingen’ aan of je alleen naar deze vergadering wilt komen, of dat je vaker naar het IVO wilt komen. Dat kan op proef, geheel vrijblijvend. Kijk hier voor meer informatie.