PIANOo en GNMI onderzoeken kennisvraag van gemeenten over inkoop duurzame mobiliteit

Het expertisecentrum voor aanbesteding PIANOo en het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur (GNMI) gaan samen de kennisvragen van gemeenten bij de verduurzaming van mobiliteit voor elkaar in kaart brengen. Door de samenwerking tussen PIANOo en het GNMI komen vraag en aanbod van kennis over de inkoop van duurzame mobiliteit door gemeenten sneller bij elkaar.

De kennisvraag gaat specifiek om publieke vervoersdiensten die gemeenten inkopen of onderdeel zijn van de bedrijfsvoering. Denk daarbij aan het doelgroepenvervoer, afvalverwerking, handhaving en dienstreizen van personeel.

Het GNMI legt de vraag voor aan beleidsadviseurs van gemeenten die zijn betrokken bij zero emissie doelgroepenvervoer, parkeerbeleid, mobility as a service en strategisch mobiliteitsbeleid. PIANOo gebruikt de uitkomst voor een leernetwerk voor overheden, kennisbijeenkomsten en voor de ontwikkeling van praktisch toepasbare hulpmiddelen. Voorbeelden hiervan zijn handreikingen met goede en slechte voorbeelden, de vertaling van onderzoek naar praktisch beleid, het in beeld brengen van innovaties en mogelijkheden voor intervisie.

Gemeenten die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp of betrokken willen worden bij de inventarisatie kunnen contact opnemen met het GNMI.