Platform Regionale Mobiliteit op 30 september 2021

Wat staat er deze keer op de agenda? Het landelijk programma hubs en deelmobiliteit, met een toelichting vanuit het ministerie van IenW. De regionale samenwerking in mobiliteitsbeleid en uitvoering in Zuid-Limburg. Hoe is deze samenwerking ontstaan en wat zijn de ervaringen tot nu toe? Om een beeld te krijgen wat speelt bij de regio’s staan we stil bij de actualiteiten op landelijk niveau, bij de regio’s zelf en bij de stakeholders. Tenslotte willen we graag ideeën ophalen voor de meerjarenvisie van het GNMI.

Praat je mee?

Datum: 30 september 2021
Tijd: 15:00 – 17:00
Locatie: online via Microsoft Teams
Doelgroep: beleidsadviseurs of coördinatoren mobiliteit van regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten

 

Aanmelden
Zet in het vrije veld indien je alleen voor deze vergadering wilt aanschuiven

 

Over het Platform Regionale Mobiliteit

Je vindt bij het aanmeldformulier meer informatie over het GNMI Platform Regionale Mobiliteit. Als je dat wilt nemen we contact met je op en leggen we uit hoe alles werkt. Vul dan het formulier in en selecteer “contact opnemen”. Lees ook het interview met Peter van Wijlick (RMO Noord-Limburg-Trendsportal. Hij is samen met Johan Leferink (Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen) voorzitter van het Platform Regionale Mobiliteit.

De volgende regio’s zijn aangesloten bij het Platform Regionale Mobiliteit (formeel of op proefbasis):

 • Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
 • RMO Noord-Limburg / Trendsportal
 • Holland-Rijnland
 • Utrecht 10
 • Vervoerregio Amsterdam
 • Metropoolregio Eindhoven
 • Regio Amersfoort
 • Regio Rivierenland
 • Zuid-Limburg Bereikbaar
 • Regio Foodvalley
 • Regio Groningen-Assen
 • Regio Midden-Holland
 • Regio Gooi- en Vechtstreek

Daarnaast schuiven de volgende ketenpartners aan:

 • VNG
 • CROW
 • Provincie Noord-Holland
 • Rijkswaterstaat