Praat je mee tijdens het online IVO overleg?

Op vrijdag 19 juni 2020 is er een online IVO (intergemeentelijk verkeersoverleg) van 10.00 tot uiterlijk 12.30 uur.  In verband met de coronacrisis is de IVO-vergadering van eind maart niet doorgegaan. Daarom zijn de meeste agendapunten van toen doorgeschoven naar 19 juni.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Rondje langs de gemeenten met speciale aandacht voor de gevolgen van de coronacrisis: de anderhalve meter samenleving in de openbare ruimte.
  • Toelating van lichte elektrische voertuigen (lev’s) in Nederland: toelichting op Position paper van de Nederlandse Micro Mobiliteit Coalitie en een presentatie door het ministerie van IenW over de toelatingskaders voor lev’s.
  • Het werkprogramma CROW-KpVV 2021
  • Stand van zaken Uitvoeringsagenda Nul-emissie stadslogistiek en Zero emissie straattaxivervoer
  • VNG-zaken mobiliteit (onder andere terugblik uit de commissies RWM en EKEM)

De bijeenkomst is voornamelijk voor de coördinatoren mobiliteit van gemeenten. Ook vertegenwoordigers van andere overheden en kennisinstellingen zijn welkom. Heb je interesse om deel te nemen? Meld je aan via onderstaand formulier.

Aanmeldformulier

Selecteer een geldig formulier