Praat mee over deelmobiliteit en openbare ruimte

Op 31 maart van 13.00 15.00 uur is er weer een GNMI-themagroep Deelmobiliteit. We gaan het hebben over deelmobiliteit en openbare ruimte. De gemeenten Den Haag en Groningen geven inzicht in hoe zij omgaan met de overlast, die inwoners kunnen ervaren bij het parkeren van deelfietsen en scooters. Beide gemeenten zitten midden in het proces en zijn ook benieuwd naar feedback en ideeën.

De gemeente Den Haag heeft onlangs aangekondigd nieuwe aanbieders van deelscooters te weren, met name vanwege overlast rondom het parkeren. Rinse Gorter van de gemeente Den Haag deelt in deze bijeenkomst de achtergronden van dit besluit en de oplossingen waaraan gewerkt wordt. Tijdens de presentatie gaat hij onder andere in op de voorgenomen uitrol van microhubs in de stad en is er veel ruimte voor vragen/discussie.

Groningen is volop bezig met het maken en uitvoeren van beleid op deelfietsen en deelscooters. Onlangs besloot het college ruimte te maken voor 300 elektrische deelfietsen die aangeboden mogen worden door twee aanbieders. Ook maakten ze een rapportage op over het gebruik van de deelsnorfiets in 2021. De positie van deze deelvoertuigen is een belangrijk discussiepunt. Eén onderdeel van de discussie is hoe het servicegebied wordt vormgegeven door de wegbeheerder en wat daarbij de wensen en verwachtingen van de aanbieders zijn. Begin 2021 besloot Groningen dat deelscooters niet langer geparkeerd (maar nog wel gepauzeerd) mogen worden in de binnenstad. Dit kalenderjaar werken ze verder naar een volwaardig hub-systeem, met name in de gebieden binnen de Ringweg. Freefloating ziet Groningen niet langer als de toekomst. Graag gaan we het gesprek aan over de acties en ideeën over de plaatsing van deelfietsen en deelscooters in de openbare ruimte.

Daarnaast deelt het ministerie van I&W de stand van zaken ten aanzien van het nationale programma en hebben deelnemers de mogelijkheid om hun eigen zaken, vragen en ontwikkelingen voor te leggen aan de groep in het ‘rondje langs de velden’.

Wil je meepraten hierover? Stuur een mail naar jaap.berends@gnmi.nl