Op 3 juni 2021 komt het landelijke platform voor regionale mobiliteit van het GNMI weer online bijeen. We bespreken de actuele ontwikkelingen in het mobiliteitsbeleid bij de regionale samenwerkingsverbanden. Daarnaast gaan we, aan de hand van de ervaringen in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, in gesprek over het betrekken van kleine gemeenten bij regionale vraagstukken. Want hoe pak je het aan als een gemeente weinig beleidscapaciteit beschikbaar heeft voor mobiliteit? We hebben DOVA gevraagd om aan de hand van een voorbeeld te bespreken hoe regio’s kunnen aanhaken bij het openbaarvervoerbeleid. Verder keren we terug bij het CROW naar aanleiding van de presentatie bij de vorige bijeenkomst over de Regionale Mobiliteitsprogramma’s. Wat zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek naar de uitrol van de RMP’s en welke vragen leven er?

GNMI Platform Regionale Mobiliteit
Datum: 3 juni 2021
Tijd: 13:30 – 15:30 uur
Locatie: online via Teams
Doelgroep: beleidsadviseurs mobiliteit van regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten
Kosten: iedere regio kan een tijdje op proef vrijblijvend en kosteloos meedoen. Daarna bespreken we de mogelijkheden voor aansluiting  bij het GNMI-Netwerk.
Aanmelden


Oproep

Het platform voor adviseurs mobiliteitsbeleid van regionale samenwerkingsverbanden is dit jaar van start gegaan en de aangesloten regio’s roepen collega’s van de andere regio’s om ook mee te doen. Werk je voor een regionaal samenwerkingsverband met gemeenten aan mobiliteitsbeleid? Kom dan naar het overleg en ontmoet collega’s die aan soortgelijke vraagstukken werken. We leggen dan ook uit hoe je regio aan kan sluiten bij het Platform Regionale Mobiliteit. Kijk voor meer informatie op: https://gnmi.nl/landelijk-platform-voor-regionaal-mobiliteitsbeleid-van-start/ en meld je aan!