Schone steden: naar een emissieloze stadsdienst

Bussen worden steeds schoner. De huidige generatie aardgas- en dieselbussen zijn veel schoner dan tien jaar geleden. Overheden hebben er samen met de vervoerbedrijven voor gezorgd dat de busvloot steeds verder verduurzaamt. Het is belangrijk dat het openbaar vervoer voorop blijft lopen als duurzaam vervoermiddel. Met een nutsvoorziening moet niet alleen het goede voorbeeld worden geven, de luchtkwaliteit in de steden moét beter worden. Voor de inwoners, de mensen die er werken en die in onze binnensteden op bezoek komen, maar natuurlijk ook in brede zin voor het milieu.

Gemeenten zetten zich in voor een goede infrastructuur voor de verduurzaming van het wagenpark waar ook het openbaar vervoer van gebruik kan maken. Er worden in verschillende steden experimenten gedaan met bussen die rijden op groengas (of varianten), met een brandstofcel en volledig elektrisch. In Arnhem worden nieuwe trolleybussen getest die buiten de bovenleiding met een accu verder kunnen rijden; in Leeuwarden rijden de stadsbussen op groen gas; in Enschede is een experiment gedaan met een hybride bus; in Eindhoven rijden bussen op vloeibaar gas op proef; in Den Bosch rijdt een aantal stadsbussen volledig elektrisch en in Amsterdam wordt gekeken naar de mogelijkheid om elektrische bussen te laden via de elektriciteitsvoorziening van de tram.

Het is goed dat alle vormen van duurzame energievoorziening op deze manier een kans worden geboden. In de ene stad of regio is een voorkeur voor biogas omdat dit goed aansluit op bestaande energievoorzieningen, in de andere stad of regio ligt elektrisch vervoer meer voor de hand. Uiteindelijk gaat het om hetzelfde doel: een betere luchtkwaliteit en een beter milieu. Laat het openbaar vervoer daarin voorop lopen en begin in onze steden. Op naar de eerste emissieloze stadsdienst en van daaruit bouwen we dit uit naar een volledig duurzaam openbaar vervoer in Nederland.

Kijk bij op onze site naar praktijkvoorbeelden van duurzaam openbaar vervoer in de steden aangesloten bij de VOC.