Sittard-Geleen treedt toe tot VOC

De gemeente Sittard-Geleen is aspirant-lid geworden van de VOC. De VOC heet Sittard-Geleen van harte welkom bij het mobiliteitsnetwerk van gemeenten. Sittard-Geleen is de eerste Limburgse gemeente die zich aansluit bij de VOC en brengt als belangrijk vervoersknooppunt waardevolle kennis in. De VOC en Sittard-Geleen gaan binnenkort met elkaar om tafel om te kijken hoe beide partijen elkaar kunnen versterken. Met de komst van de gemeente Sittard-Geleen groeit het aantal bij de VOC aangesloten gemeenten naar 27.

Sittard-Geleen is met ca. 93.000 inwoners een van de drie grote steden in de regio Zuid Limburg, naast Maastricht en Heerlen. De regio fungeert als ‘daily urban system’ door de onderlinge nabijheid van de steden en kleinere gemeenten en een goed netwerk van verbindingen. De snelwegen A2 (noord-zuid), A76 (oost-west) en A79 (verbinding tussen Maastricht en Heerlen) aangevuld met een goed netwerk van onderliggende wegen zorgen voor snelle verbindingen in de regio. In combinatie met de snelwegen vormt de N297n (Born–Selfkant–B56n) een nieuwe verbindingsroute tussen België en het Duitse Roergebied. De regio Zuid-Limburg ligt weer centraal in de Euregio Maas-Rijn en heeft sterke relaties met de stedelijke centra Aken, Genk. Hasselt en Luik.

Voor het openbaar vervoer is de combinatie van trein en bus van belang. Treinverbindingen zijn er met de lijn Maastricht-Randstad (met in de gemeente stations in Sittard en Geleen-Lutterade), en de lijn Heerlen-Randstad (met stations in Sittard en Geleen-Oost). Via deze lijnen zijn we aangesloten op de grensoverschrijdende railverbindingen naar Aken en Luik. Het station in Sittard vormt de verbinding tussen beide lijnen en is tevens het knooppunt voor de busverbindingen. Deze vormen een aanvulling op de spoorverbindingen en ontsluiten diverse werklocaties zoals de Brightlands Chemelot Campus met het openbaar vervoer.

De zone rondom de A2 is een ontwikkelingsas voor kenniswerk en industrie: chemie, automotive en logistiek. De goede ontsluitingen van Sittard-Geleen vormen hierbij een van de aantrekkelijke vestigingsfactoren: Sittard-Geleen ligt aan een (inter)nationaal netwerk van wegen, spoorlijnen (stations en rangeerterreinen) en waterwegen (Julianakanaal en havens) en in de nabijheid van Maastricht-Aachen Airport. De chemie is gefocust op het Chemelotterrein ligt de focus op chemie. In de combinatie met de campus vindt hier het hele traject van ontwikkeling tot productie plaats. Het Chemelotterrein kent een goede ontsluiting met buisleidingen. Aan de noordkant van de stad ligt de autofabriek van VDL Nedcar, die sinds kort weer op volle toeren werkt. Met het trimodaal ontsloten terrein op Holtum Noord vormt Sittard-Geleen een belangrijk onderdeel van het logistiek knooppunt Zuid Limburg.

Uitgelichte afbeelding: Marc Schols, MCM Productions