Smart hubs, game changers in transport

Een hub is een plek waar meerdere elementen samenkomen. Wat betreft mobiliteit kan dat betekenen dat je bijvoorbeeld bij zo’n hub zowel deelfietsen en deelauto’s hebt naast een bushalte. Door meer opties te bieden, kan het voor de reiziger makkelijker en aantrekkelijker worden om van A naar B te komen. Naast vervoersmiddelen kan je bij een mobiliteitshub nog veel meer tegenkomen. Zo zijn er ook hubs met wachtruimtes, restaurants, winkels en dergelijke. Professor dr. Karst Geurs van de universiteit van Twente sprak op 23 juni met afgevaardigden van gemeenten binnen de GNMI-themagroep deelmobiliteit over zijn onderzoek naar smart hubs.

Wat is de ideale hub?

Centraal in het onderzoek staat de vraag wat een ideale hub is. Om dat goed te kunnen meten is een schaalverdeling gemaakt van heel basaal naar ‘smart hub’. In de allerhoogste schaal is de hub onder andere eenvoudig toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn en is er een loket waar mensen hulp en advies kunnen krijgen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat ruim 40% van de potentiële gebruikers niet goed overweg kan met smartphones en apps; een loket kan die mensen dan helpen om makkelijker te reizen.

 

Karst Geurs

Karst Geurs

Maar om een echte smart hub te maken ben je er nog niet met een loket. Karst Geurs:‘ veruit de meeste beleidsmedewerkers mobiliteit zijn hoger opgeleide mannen. Het risico bestaat dan dat oplossingen met name voor die doelgroep worden gemaakt. Door gebruikers en omwonenden goed te betrekken bij de totstandkoming van een hub kan je dit soort problemen voorkomen. De universiteit is, samen met een aantal gemeenten, een serious game aan het ontwikkelen, waarmee het proces van participeren op een heldere manier plaats kan vinden.’

 


Hubs in Europa

Voor zover bekend zijn er ongeveer 80 hubs in Europa. Er is een online platform gemaakt, waarin de nodige informatie over deze hubs te vinden is en je kan zien wat de score is van iedere hub. Na een kwaliteitscontrole kan iedereen hubs en informatie over hubs toevoegen, maar je hoeft geen editor te worden, je kan je informatie ook mailen.

Halverwege volgend jaar is het driejarig onderzoek, waar binnen Europa circa 30 partijen aan meedoen, weer een belangrijke stap verder. Men is nu bezig met het ontwerpen van een vragenlijst met keuze experimenten bijvoorbeeld ten aanzien van betalingsbereidheid: korte loopafstand of makkelijker betalen in app. Zo zijn er diverse dimensies te meten. Hiermee kunnen ook uitspraken gedaan worden over het succes van een hub. De uitkomsten en tools worden halverwege volgend jaar verwacht.