indian bhabhi

De standpunten van de GNMI-gemeenten over mobiliteitsonderwerpen worden door de achterban vastgesteld. Een belangrijke rol is weggelegd voor het GNMI Intergemeentelijk Verkeersoverleg en de GNMI Contactgroep OV. Deze punten brengen we onder de aandacht van onze gesprekspartners in de landelijke en provinciale politiek, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de belangenpartijen binnen de sector mobiliteit.