Strategisch plan verkeersveiligheid (SPV)

Wat deden we?

Het landelijke SPV is de leidraad voor de aanpak van het grote aantal verkeersongevallen in Nederland. Gemeenten zijn als grootste wegbeheerder én verantwoordelijke overheid voor de openbare veiligheid aan zet, maar zitten wel met veel vragen over de aanpak en uitvoering van alle ambities. Het GNMI onderzocht welke kennisvragen en uitvoeringskwesties er bij gemeenten spelen. Het ministerie van I&W kon deze input gebruiken bij het opzetten en uitrollen van het SPV.

Wat levert het op?

De gemeentelijke vragen over kennis, uitvoering en handhaving van het verkeersveiligheidsbeleid zijn direct onder de aandacht gekomen van het Rijk en zijn meegenomen in het opzetten van het SPV.

Het GNMI ontving voor dit project een bijdrage van het ministerie van I&W.

Zie ook het artikel.