Tag Archief van: Algemene Vergadering

Mini-seminar Brede welvaart en mobiliteit

Kom je ook naar het online mini-seminar Brede welvaart en mobiliteit? De bijeenkomst online plaats op woensdag 21 december 2022 aansluitend op de Algemene Vergadering van het GNMI.

Marco van Burgsteden, kennismanager bij CROW, neemt ons tijdens het mini-seminar mee over de leeromgeving Brede Welvaart en Mobiliteit. Marco is bezig met PhD-onderzoek bij Universiteit Twente naar dit onderwerp. Hoe integreer je vervoersarmoede, klimaat, gezondheid in een strategisch mobiliteitsplan? Een uitdagende opdracht in deze tijden.

Centraal in het onderzoek staat: hoe zorgen we dat Brede Welvaart écht wordt meegenomen in verkeers- en vervoersbeleid?

De afgelopen jaren hebben zowel de Tweede Kamer als provincies en gemeenten het idee van Brede Welvaart omarmd. Dit betekent dat ook het gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid moet worden gebaseerd op dit idee. Maar wat is het nu precies, en hoe haal je daar als professional de juiste ideeën uit?

CROW is hierover kennis aan het verzamelen en ordenen, zodat we doelgericht kunnen helpen in iedere stap van het beleidsproces. Van het voorbereiden van het maken van een nieuw beleidsplan, via instrumenten om Brede Welvaart en mobiliteit te analyseren, tot geschikte methoden om burgers en belangengroepen tijdig en effectief te betrekken in het planningsproces. Marco laat zien wat er tot nu toe is verzameld, en hoe dit bij de CROW-KpVV site wordt gepresenteerd. En hij geeft een doorkijkje in zijn onderzoek, dat vooral gericht is op de mate waarin deze instrumenten helpen om Brede Welvaart écht toe te passen in je verkeersbeleid.

Het mini-seminar is kosteloos en primair voor wethouders, raadsleden en beleidsadviseurs mobiliteit van gemeenten. Ook deelnemers van andere overheden en kennisinstellingen zijn van harte welkom.

Programma 21 december 2022

10.00 – 10.30 uur    GNMI Algemene Vergadering (besloten, alleen toegankelijk voor de leden van de Algemene Vergadering van het GNMI)

Mini-seminar

10.30 – 11.30 uur    Mini-seminar Brede welvaart en mobiliteit door Marco van Burgsteden

Meld je aan voor het online mini-seminar via het aanmeldformulier. Je ontvangt dan de uitnodiging met de link voor deelname via Microsoft Teams.

Mini seminar Achterstand onderhoud infrastructuur

Kom je ook naar het online mini-seminar Achterstand onderhoud infrastructuur? De bijeenkomst online plaats op woensdag 6 juli 2022 aansluitend op de eerste Algemene vergadering van het GNMI van dit jaar.

Tijdens het mini-seminar neemt Arie Bleijenberg, voormalig directeur strategie TNO en voormalig hoofd strategie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ons mee over de achterstanden in het onderhoud van de infrastructuur in Nederland. We gaan in discussie over deze gezamenlijke maatschappelijke opgave. Naast beleidsambtenaren zijn ook hoogleraren, lectoren en onderzoekers aanwezig en kijken we hoe de wetenschap kan helpen. Met het nieuw gestarte Mobiliteitsplatform voor Wetenschap en Gemeenten maken we een rondje langs de actuele onderzoeken, living labs en pilots en de lopende beleidsvraagstukken van gemeenten.

Programma 6 juli

14:00 – 14:30 uur    GNMI Algemene Ledenvergadering (besloten, alleen toegankelijk voor de leden van de Algemene Vergadering van het GNMI)

Mini-seminar

14:30 – 15:30 uur    Arie Bleijenberg: de grote vernieuwingsopgave van de civiele infrastructuur (rapport)15:30 – 15:50 uur    Verbinding wetenschap en gemeenten: actuele onderzoeksvragen en gemeentelijke beleidsopgaven15:50 – 16:00 uur    Subsidiemogelijkheden voor Mobiliteitsplatform voor Wetenschap en Gemeenten

Meld je aan voor het online mini-seminar via het aanmeldformulier.

 

Erik Verhoef

Erik Verhoef over verhandelbare rechten

Op vrijdag 17 december 2021 is Erik Verhoef te gast bij onze Algemene Vergadering. Erik houdt zich onder andere bezig met verhandelbare rechten; inmiddels een bekend instrument in het Europese klimaatbeleid. Deze rechten kennen mogelijke toepassingen in mobiliteitsbeleid; bijvoorbeeld voor het beperken van spitsdrukte of parkeerdruk. De bijeenkomst is plaats.

Op de agenda staan deze keer: het werkprogramma en de begroting van het GNMI voor het komende jaar (2022). Daarna is het de beurt aan Erik Verhoef. Hij is hoogleraar ruimtelijke economie aan de Vrije Universiteit en daarnaast lid van de Raad van advies Verkeers- en vervoersmodellen van Rijkswaterstaat, Fellow van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid en lid van de raad van toezicht van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid.

Erik vertelt over de eerste resultaten van een aantal experimenten rond verhandelbare mobiliteitsrechten. Deze leveren belangrijke inzichten in mogelijke toepassingen op grotere en structurele schaal. Na de presentatie is er ruimte voor discussie.

De Algemene Vergadering duurt van 14:00 tot 14.30 uur en is alleen voor de wethouders met mobiliteit in de portefeuille van de gemeenten die lid zijn van het GNMI. De sessie met Erik Verhoef over de verhandelbare mobiliteitsrechten duurt van 14:30 tot 15:30 en staat open voor alle wethouders mobiliteit (je hoeft dus geen lid te zijn van het GNMI) en gemeentelijke beleidsadviseurs mobiliteit zijn daarbij van harte welkom als toehoorder.

Aanmelden

Selecteer een geldig formulier

Voor vragen kunt u terecht bij het GNMI-secretariaat: gnmi@gnmi.nl of 070-3738710.

 

Mini-seminar gedrag en mobiliteit en Algemene Vergadering GNMI

Let op: de mini-seminar die staat aangekondigd wordt wegens de beperkte beschikbaarheid van de genodigden verzet naar een later moment dit jaar. Meer informatie over de nieuwe datum en tijd volgt later. De Algemene Vergadering van het GNMI gaat wel gewoon door.

Op 17 juni komt de Algemene Vergadering van het GNMI online bijeen. We blikken terug op het afgelopen jaar en de kandidaten voor het Dagelijks Bestuur worden voorgedragen. De Algemene Vergadering is alleen voor leden. Aansluitend bieden we samen met Thalia Verkade een mini-seminar aan over gedrag en mobiliteit. Dit staat open voor alle wethouders mobiliteit van gemeenten in Nederland.

Journalist Thalia Verkade presenteert het boek dat zij samen met prof. Dr. Marco te Brömmelstoet (UvA) heeft geschreven over mobiliteit en gedrag. Een actueel onderwerp, niet in de minste plaats in relatie tot de discussie over ons mobiliteitsgedrag post-corona. Wethouders worden uitgenodigd om ideeën en ervaringen te delen en met elkaar in gesprek te gaan over dit thema. Lees meer over het mini-seminar.

Programma 17 juni 2020

  • GNMI Algemene Vergadering                   12:30 – 13:00 (leden)
  • Mini-seminar mobiliteit en gedrag          13:00 – 14:00

Zowel de Algemene Vergadering als het mini-seminar vinden per video plaats via Microsoft Teams. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmeldformulier

Selecteer een geldig formulier

Let op: de mini-seminar die staat aangekondigd wordt wegens de beperkte beschikbaarheid van de genodigden verzet naar een later moment dit jaar. Meer informatie over de nieuwe datum en tijd volgt later. De Algemene Vergadering van het GNMI gaat wel gewoon door.

Tag Archief van: Algemene Vergadering

Niets gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op