Berichten

Maak samen ruimte

Via ons netwerk hebben we de aangesloten gemeenten de afgelopen maanden op de hoogte gehouden van de ontwikkelen op het gebied van mobiliteit als gevolg van de coronacrisis.

Samen met CROW/Fietsberaad, Tour de Force en Ruimte voor Lopen hebben we gewerkt aan handreikingen met betrekking tot mobiliteit in de 1,5 meter samenleving voor gemeenten. Gemeenten wisselden via het GNMI-netwerk informatie en voorbeelden uit over hun lokale aanpak. 

Inmiddels is er door VNG, CROW en Stadswerk en met steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken een nieuwe website ‘Maak samen ruimte’ ontwikkeld. Op deze website staan alle protocollen, handreikingen, voorbeelden en andere informatie over de 1,5 meter samenleving.

Het GNMI blijft via VNG en CROW betrokken bij de totstandkoming van deze informatie voor gemeenten.

Notitie ‘Stedelijke mobiliteit in de anderhalvemeter-samenleving’

Langzamerhand komt ook de stedelijke mobiliteit in de anderhalvemetersamenleving op gang. Voor onbepaalde tijd zal ook het stedelijke verkeer moeten voldoen aan de RIVM-norm. Op bepaalde locaties zal daar extra ruimte voor nodig zijn.

Bovendien komen er nieuwe ruimteclaims voort uit verandering in de vervoerwijzekeuze en nieuwe (economische) activiteiten in de openbare ruimte. Veel gemeente zijn al druk bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van tijdelijke maatregelen om dit in goede banen te leiden.

Om hierbij te helpen hebben we samen met CROW de notitie ‘Stedelijke mobiliteit in de anderhalvemetersamenleving‘ opgesteld. Het gaat uitdrukkelijk om een eerste versie. Voor een volgende versie ontvangen we graag suggesties, reacties en vooral concrete plannen of maatregelen. Mail deze dan naar fietsberaad@crow.nl.

Daarnaast organiseert het CROW een aantal digitale bijeenkomsten over dit onderwerp.

Agenda

  • Extra ruimteclaims
  • Quick scan knelpunten voetgangers en fietsers
  • Maatregelen
  • Voetgangersgebieden
  • Straten met te smalle trottoirs
  • Kruispunten met te weinig opstelruimte
  • Te smalle fietspaden
  • Juridische aspecten
  • Monitoring door ministerie IenW

Bijeenkomsten

Meer informatie over de bijeenkomsten van CROW-Fietsberaad: https://www.fietsberaad.nl/Bijeenkomsten/2020/Tour-de-Force-Webinar-Stedelijke-mobiliteit-in-de.

We zijn vooral benieuwd naar praktijkervaringen van gemeenten. Wil je hier over vertellen of heb je concrete ontwerpvoorbeelden? Laat het weten via fietsberaad@crow.nl.