Tag Archief van: Beprijzing

Erik Verhoef

Erik Verhoef over verhandelbare rechten

Op vrijdag 17 december 2021 is Erik Verhoef te gast bij onze Algemene Vergadering. Erik houdt zich onder andere bezig met verhandelbare rechten; inmiddels een bekend instrument in het Europese klimaatbeleid. Deze rechten kennen mogelijke toepassingen in mobiliteitsbeleid; bijvoorbeeld voor het beperken van spitsdrukte of parkeerdruk. De bijeenkomst is plaats.

Op de agenda staan deze keer: het werkprogramma en de begroting van het GNMI voor het komende jaar (2022). Daarna is het de beurt aan Erik Verhoef. Hij is hoogleraar ruimtelijke economie aan de Vrije Universiteit en daarnaast lid van de Raad van advies Verkeers- en vervoersmodellen van Rijkswaterstaat, Fellow van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid en lid van de raad van toezicht van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid.

Erik vertelt over de eerste resultaten van een aantal experimenten rond verhandelbare mobiliteitsrechten. Deze leveren belangrijke inzichten in mogelijke toepassingen op grotere en structurele schaal. Na de presentatie is er ruimte voor discussie.

De Algemene Vergadering duurt van 14:00 tot 14.30 uur en is alleen voor de wethouders met mobiliteit in de portefeuille van de gemeenten die lid zijn van het GNMI. De sessie met Erik Verhoef over de verhandelbare mobiliteitsrechten duurt van 14:30 tot 15:30 en staat open voor alle wethouders mobiliteit (je hoeft dus geen lid te zijn van het GNMI) en gemeentelijke beleidsadviseurs mobiliteit zijn daarbij van harte welkom als toehoorder.

Aanmelden

Selecteer een geldig formulier

Voor vragen kunt u terecht bij het GNMI-secretariaat: gnmi@gnmi.nl of 070-3738710.