Tag Archief van: duurzaam openbaar vervoer

Bewoners delen kennis over de inrichting van stations

Stations staan vaak midden in een stad of een dorp. Bij jou ook? Veel stationsgebieden kunnen nog waardevoller zijn als er bijvoorbeeld een kiosk of een moestuin aan toegevoegd wordt waardoor ze een echte ontmoetingsplaats kunnen zijn. In Nederland zijn er steeds meer lokale bewonersinitiatieven stationsgebieden zelf aanpakken. Een goed moment om kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen.

Op donderdag 25 juni organiseren Coöperatie Stationspark Deurne & LSA een online bijeenkomst met actieve bewoners(groepen) die zelf een stationsgebied in beheer hebben genomen. Ze gaan in gesprek met bewoners(initiatieven) die interesse hebben om een station in zelfbeheer te nemen of hebben. Wat doen bewonersgroepen al op het gebied van stations on zelfbeheer?  Welke nieuwe verbindingen zij er mogelijk door stationsontwikkeling? Hoe kunnen we een landelijke community van actieve bewoners opzetten die zich bezighouden met stations in zelfbeheer? Wil je meer weten of mee doen? Kijk hier. Tijdens de volgende contactgroep OV op 17 september zijn we van plan om een bezoek te brengen aan Deurne (als dat kan in verband met de dan geldende coronaregels).

GNMI Contactgroep Openbaar Vervoer op 25 september te gast bij VDL in Valkenswaard

De Contactgroep OV van het GNMI is op 25 september te gast bij busbouwer VDL in Valkenswaard. Op de agenda van de vergadering staan onder meer de elektrificatie van het busvervoer en VDL presenteert de trends in de ontwikkeling van nieuw busmaterieel. Beleidsadviseurs van gemeenten kunnen zich aanmelden voor de bijeenkomst.

Tijdens de vergadering van de GNMI Contactgroep OV gaan de gemeenten in gesprek met Stichting E-Laad over de elektrificatie van busvervoer. Ander bespreekpunt is de opgave rondom de fietsparkeervoorzieningen bij stations. Daarnaast informeren elkaar over de ontwikkelingen in het openbaar vervoer in de verschillende delen van het land. In de middag verzorgt VDL een presentatie over de trends, ontwikkeling en bouw van busmaterieel.

De vergadering van 25 september 2019 vindt plaats in Valkenswaard, start om 11:00 en is om ca 14:30 afgelopen. Meer informatie over de agenda en locatie volgt na aanmelden.

Leden van de Contactgroep OV kunnen zich aanmelden via de bekende kanalen of via onderstaand formulier. Is je gemeente nog niet aangesloten bij het GNMI? Je bent van harte welkom om geheel vrijblijvend deel te nemen aan de vergadering van 25 september. Je kunt je aanmelden via onderstaand formulier.

De Contactgroep OV is voor beleidsadviseurs van gemeenten die zich bezig houden met openbaar vervoer in relatie tot infrastructuur, het mobiliteitsbeleid, ruimtelijke ontwikkelingen, duurzaamheid en doelgroepenvervoer. In de Contactgroep OV worden gemeenten geïnformeerd over belangrijke landelijke ontwikkelingen in het OV-beleid en helpen gemeenten elkaar bij het oplossen van beleidsvraagstukken. De Contactgroep OV is onderdeel van het GNMI-Netwerk.

Dit formulier kan niet meer worden ingevuld. Voor vragen kunt u terecht bij het GNMI-secretariaat: gnmi@gnmi.nl of 06-28359632

Ondertekening bestuursakkoord zero emissie doelgroepenvervoer

Samen naar zero emissie doelgroepenvervoer

Gemeenten, vervoerbedrijven en andere organisaties die zich sterk willen maken voor zero emissie doelgroepenvervoer kunnen vanaf januari 2019 terecht bij het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur. Het GNMI is vanaf dat moment aanspreekpunt voor partijen die zich willen aansluiten bij het Bestuursakkoord en het Convenant Zero Emissie Doelgroepenvervoer.

De ambitie van de organisaties achter het Bestuursakkoord en het Convenant Zero Emissie Doelgroepenvervoer is dat in 2025 het vervoer voor de WMO en andere vormen van doelgroepenvervoer volledig uitstootvrij is. Overheden, bedrijven en andere organisaties werken hiervoor samen in de Coalition of the Willing Zero Emissie Doelgroepenvervoer. Het GNMI voert vanaf 2019 het secretariaat.

Voor meer informatie over de ambities voor de verduurzaming van het doelgroepenvervoer kijk op de website voor zero emissie doelgroepenvervoer: www.zeroemissiedoelgroepenvervoer.nl of neem contact op met het GNMI.

Terugblik VOC Symposium 2016

Tijdens het VOC-symposium 2016 stond het thema duurzaam openbaar vervoer centraal. Sprekers uit binnen- en buitenland waren naar Arnhem gekomen om een presentatie te geven. Het symposium was zo opgezet dat er een goede afwisseling was van technische verhandelingen, visies, pitches en discussies. Tussen de bedrijven door hebben de deelnemers kennis kunnen maken met elektrische voertuigen, welke buiten stonden opgesteld. Daarnaast hebben veel mensen elkaar kunnen spreken tijdens de netwerkonderdelen. De organisatie kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst. Zowel inhoudelijk, qua sfeer, maar ook kijkend naar de opkomst. Lees verder en bekijk de foto’s en het videoverslag van de middag in Arnhem.

Roep om Rijksprogramma voor zero emissie busvervoer

Gemeenten vragen Rijksoverheid om ondersteuning voor pilots met schoon openbaar vervoer

Het zijn niet de gemeenten die de contracten sluiten met de OV-bedrijven in Nederland, dat doen de provincies en de vervoerregio’s. Maar daarmee is niet gezegd dat gemeenten geen rol hebben in het openbaar vervoer. Sterker nog, bij de verduurzaming van het openbaar vervoer zijn de gemeenten een cruciale partner. Om een boost te geven aan de ontwikkeling van zero emissie openbaar vervoer vragen gemeenten de Rijksoverheid om de lokale pilots met schone bussen financieel en met vereenvoudiging van regelgeving te ondersteunen. Dit kwam naar voren tijdens het VOC Symposium 2016, dat geheel in het teken stond van duurzaam openbaar vervoer. De bijeenkomst werd georganiseerd door de VOC, het Clean Mobility Center en de gemeente Arnhem.

Dit jaar is afgesproken dat de complete vloot van het openbaar vervoer in Nederland in 2030 bestaat uit bussen met zero emissie, waarbij in 2025 alle nieuwe bussen al geen uitstoot meer mogen geven. Om dit voor elkaar te krijgen moeten we nog veel onderzoeken en vooral ook testen met verschillende vormen van alternatieve energiebronnen. Het gaat daarbij niet alleen om de techniek en de invloed op de bedrijfsvoering, maar ook om zaken als het inpassen van de laadschema’s in de dienstregeling en de plaatsen waar kan worden geladen of bijgevuld.

Vast staat is dat de dieselbussen worden uitgefaseerd. Dat betekent dat moet worden gebouwd aan een nieuwe infrastructuur om de bussen te voorzien van andere bronnen van energie. En over de ruimtelijke ordening en het wegbeheer gaat in veel gevallen de gemeente. Gemeenten hebben daarom een cruciale rol in de verduurzaming van het openbaar vervoer in Nederland. Maar het is vooral een zaak van samenwerken en samen investeren.

Tijdens de middag op het Industriepark Kleefsewaard (IPKW) in Arnhem bleek onder meer dat de accubus zich weliswaar nog verder gaat ontwikkelen, maar we voor het inzetten van een grote vloot moeten zoeken naar middelen om de bus gedurende de dag, of zelfs gedurende de rit, te moeten opladen. Dat betekent dat er infrastructuur beschikbaar moet komen die de bussen op de eindbestemming, tijdens de rit met bovenleiding, of bij haltes zal moeten bijladen. Een stad als Arnhem kan hiervoor gebruik maken van het netwerk van bovenleiding, een stad met tramlijnen kan dit elektriciteitsnetwerk inzetten als backbone, maar in andere steden zullen nieuwe netwerken moeten worden aangelegd. Hoe dan ook, in alle gevallen gaat het om serieuze investeringen.

Daarnaast moet rekening gehouden worden met verdeelstations en andere infrastructuur. Ook bij de inzet van alternatieve brandstoffen zoals waterstof en groen gas zijn vulstations nodig, waar de gemeente ook een belangrijke rol speelt gezien de relatie met de directe omgeving. Met andere woorden, welke vorm van alternatieve energie ook wordt gekozen, de gemeente is als wegbeheerder en als verantwoordelijke overheid voor de ruimtelijke ordening een belangrijke partij.

Tijdens het symposium is een oproep gedaan aan de Rijksoverheid om aan te sluiten bij de duurzame mobiliteitsinitiatieven van gemeenten en provincies die onder meer worden opgestart in het kader van de City Deals. Weliswaar zal lokaal en regionaal moeten worden gewerkt aan het opzetten van pilots en het uitbouwen van netwerken, de decentrale overheden hebben de nationale overheid nodig om regelgeving te versoepelen en investeringen gemakkelijker te maken.

We gaan dus voor een intensieve samenwerking tussen OV-opdrachtgever, vervoerbedrijf, energieleveranciers, de Rijksoverheid én de gemeenten om de verduurzaming te realiseren. Een Rijksondersteuningsprogramma zou ons een vliegende start geven naar zero emissie in 2025 – 2030.

VOC Werkbezoek Arnhem: trolley als slim laadsysteem en leuke ontmoetingen

Woensdag 17 februari vond een werkbezoek plaats van de VOC aan de gemeente Arnhem. Hiervoor waren ook externe partijen uitgenodigd. Met een dertigtal deelnemers vanuit verschillende geledingen hebben we kennis gemaakt met de plannen van de gemeente Arnhem om het trolleynetwerk om te vormen als laadsysteem voor het hele stadsbusnetwerk en als onderlegger voor het elektrisch laden van auto’s, Daarnaast was het een nuttige en leuke kennismaking tussen bestuurders en ambtenaren die allemaal actief zijn in het openbaar vervoer.

Nadat de deelnemers werden ontvangen door Alex Mink (wethouder mobiliteit) in station Arnhem Centraal zijn we persoonlijk door hem rondgeleid in de indrukwekkende hal van het nieuwe station en hebben we gekeken op het nieuwe voorplein waar de stadsbussen halteren.

Aansluitend daarop heeft vervoersbedrijf Hermes (dochter van Connexxion) ons rondgereden in een gelede trolleybus door Arnhem. We hebben niet alleen veel gehoord over de meest duurzame OV-concessie van ons land, maar hebben ook veel gezien van de stad. En dan hebben we met name gekeken naar de inbedding van het trolleysysteem in de openbare ruimte. Er blijkt tegenwoordig veel mogelijk om de infrastructuur in te passen in de omgeving, zonder dat het veel opvalt.

Verder is het leuke van deze oplossing voor het verwezenlijken van zero-emissie-OV, dat het gebeurt met een systeem dat al ruim 65 jaar bestaat in de stad. Voor andere steden die hiermee willen experimenteren op een traject in de stad is er dus een schat aan kennis beschikbaar. Wie meer wil weten over Trolley 2.0, mail de VOC-secretaris. Hij brengt je in contact met Alexander Uil van de gemeente Arnhem die de toelichting in de bus verzorgde.

DSC_4866c
Bekijk
de foto’s, het presentatiemateriaal en de deelnemerslijst.