Tag Archief van: internationaal

GNMI Themabijeenkomst Grensoverschrijdende Mobiliteit over Europese busdiensten

Op 21 januari 2019 organiseren het GNMI en de gemeente Maastricht een bijeenkomst voor gemeenten over Europese langeafstandsbussen. De bijeenkomst vindt plaats in het kader van een reeks themabijeenkomsten van het GNMI over grensoverschrijdend vervoer.

Onderwerp van discussie zijn de voorzieningen die nodig zijn voor de langeafstandsbussen, zoals de toegang tot busbanen en de benodigde capaciteit van busstations. Ook de impact van het busverkeer op de directe omgeving komt aan de orde. De deelnemers worden daarnaast meegenomen in de ontwikkelingen van het stationsgebied in Maastricht naar een internationaal OV-knooppunt.

De bijeenkomst is primair bedoeld voor beleidsmedewerkers van gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden, maar staat ook open voor medewerkers van provincies en de Rijksoverheid. De bijeenkomst vindt plaats tussen 11:00 en 15:00 op een locatie nabij het centraal station. De organisatie is in handen van MuConsult.

Aanmelden voor de bijeenkomst:

Aanmelden Contactgroep OV 23 maart 2023 Deurne
Ik meld mij aan voor deelname op 23 maart

Bijeenkomst voor gemeenten over grensoverschrijdende mobiliteit

Het GNMI organiseert in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een bijeenkomst over grensoverschrijdende mobiliteit. Met de bijeenkomst probeert het GNMI de verbinding te leggen tussen de beleidsambities van de nationale overheid en die van lokale overheden. De Themabijeenkomst Grensoverschrijdende Mobiliteit is bedoeld voor gemeenteambtenaren en vindt plaats op 24 september in Arnhem.

In de GNMI Themabijeenkomst Grensoverschrijdende Mobiliteit geven overheden elkaar inzicht in de mobiliteitsknelpunten die gemeenten ervaren bij het verwezenlijken van allerlei maatschappelijke doelstellingen. Denk daarbij aan regionale grensoverschrijdende samenwerking tussen gemeenten en regio’s waar bereikbaarheid van werkgelegenheid, winkelcentra of onderwijs een rol spelen. Maar denk ook aan het belang van internationale bereikbaarheid van de grootstedelijke gebieden in Nederland met de economische centra in de landen om ons heen. De knelpunten in het grensoverschrijdend vervoer kunnen betrekking hebben op alle vormen van vervoer, maar richt zich met name op wegverkeer en openbaar vervoer.

De bijeenkomst is onderdeel van een projectgroep binnen het  GNMI-Netwerk dat zich bezighoudt met grensoverschrijdende mobiliteit.

GNMI Themabijeenkomst Grensoverschrijdende Mobiliteit
Datum: 24 september 2018
Tijd: 13:00 – 15:00
Plaats: Arnhem
Doelgroep: gemeenteambtenaren

Details volgen na aanmelden

Aanmelden:

Dit formulier kan op dit ogenblik niet ingevuld worden