Tag Archief van: Mobility as a Service MaaS

Taxi A12 Voorburg

Gemeenten in overleg met Rijksoverheid over verbetering straattaxibeleid

Gemeenten hebben tijdens een bijeenkomst met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de ontwikkelingen in het straattaxibeleid in kaart gebracht. De overheden hebben afgesproken om gezamenlijk te gaan zoeken naar oplossingen voor knelpunten in het taxibeleid. Gemeenten worden daarom uitgenodigd om aan te sluiten bij het GNMI Netwerk Taxi, het nieuwe gemeentelijk netwerk voor taxibeleid.

De bespreking vond plaats op 23 april in het kader van de GNMI Themabijeenkomst Taxi. De verkenning werd voorafgegaan door presentaties van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de landelijke beleidsmatige en juridische context van het straattaxivervoer. Daarnaast hebben de overheden zich door vertegenwoordigers van de taxibranche laten bijpraten over de opzet en mogelijkheden van TX-Keur.

In de presentaties van de gemeente Utrecht en de gemeente ‘s-Hertogenbosch lag de nadruk op de ervaringen met het organiseren van de lokale vergunningen voor taxichauffeurs en de organisatorische inbedding van de handhaving van regelgeving. Beide presentaties bevatten een waardevolle opsomming van leerpunten en aanbevelingen die andere gemeenten goed verder kunnen helpen bij het vormgeven of verbeteren van het taxibeleid.

Uit de inventarisatie van de uitdagingen waar de gemeenten voor staan en de wensen die leven om het taxivervoer beter te kunnen faciliteren bleek dat de meeste knel- en vraagpunten zich niet beperken tot één gemeente of regio. Weliswaar is de intensiteit van problematiek in een grote stad veelal ook groter, maar de aard en de mechanismen zijn gelijksoortig. Mede om deze reden werd het pleidooi gehouden om als gemeenten meer samen op te trekken in het ontwerp van beleid en analyses en het delen van algemene kennis met elkaar.

Het GNMI zorgt er voor dat een vervolg wordt gegeven aan de Themabijeenkomst Taxi en zet een gemeentelijk platform op waar gemeenten onderling kennis kunnen uitwisselen over taxibeleid en samen kunnen werken aan de vraagstukken die voorliggen. Het GNMI Netwerk Taxi zal tevens worden gebruikt om de knel- en vraagpunten rondom het lokale taxibeleid te structureren. We zullen deze punten met de Rijksoverheid en andere landelijke partijen in de sector verder bespreken om te kijken welke oplossingen mogelijk zijn.

Het GNMI nodigt de gemeenten die nog niet zijn aangesloten bij het GNMI Netwerk Taxi uit om zich hier bij aan te sluiten. Vul hiervoor het formulier in onderaan de contactpagina op onze website.