Tag Archief van: openbaar bestuur

Mini-seminar gedrag en mobiliteit en Algemene Vergadering GNMI

Let op: de mini-seminar die staat aangekondigd wordt wegens de beperkte beschikbaarheid van de genodigden verzet naar een later moment dit jaar. Meer informatie over de nieuwe datum en tijd volgt later. De Algemene Vergadering van het GNMI gaat wel gewoon door.

Op 17 juni komt de Algemene Vergadering van het GNMI online bijeen. We blikken terug op het afgelopen jaar en de kandidaten voor het Dagelijks Bestuur worden voorgedragen. De Algemene Vergadering is alleen voor leden. Aansluitend bieden we samen met Thalia Verkade een mini-seminar aan over gedrag en mobiliteit. Dit staat open voor alle wethouders mobiliteit van gemeenten in Nederland.

Journalist Thalia Verkade presenteert het boek dat zij samen met prof. Dr. Marco te Brömmelstoet (UvA) heeft geschreven over mobiliteit en gedrag. Een actueel onderwerp, niet in de minste plaats in relatie tot de discussie over ons mobiliteitsgedrag post-corona. Wethouders worden uitgenodigd om ideeën en ervaringen te delen en met elkaar in gesprek te gaan over dit thema. Lees meer over het mini-seminar.

Programma 17 juni 2020

  • GNMI Algemene Vergadering                   12:30 – 13:00 (leden)
  • Mini-seminar mobiliteit en gedrag          13:00 – 14:00

Zowel de Algemene Vergadering als het mini-seminar vinden per video plaats via Microsoft Teams. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmeldformulier

Selecteer een geldig formulier

Let op: de mini-seminar die staat aangekondigd wordt wegens de beperkte beschikbaarheid van de genodigden verzet naar een later moment dit jaar. Meer informatie over de nieuwe datum en tijd volgt later. De Algemene Vergadering van het GNMI gaat wel gewoon door.

Ondertekening bestuursakkoord zero emissie doelgroepenvervoer

Gemeenten gaan voor zero emissie doelgroepenvervoer

Het leerlingenvervoer en WMO-vervoer wordt in 2025 op veel plekken in Nederland emissievrij. Hierover hebben Rijksoverheid en verschillende gemeenten een akkoord gesloten. Hans van Daalen, wethouder van de gemeente Barneveld, tekende namens het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur het convenant ter ondersteuning van de afspraken. De bedoeling is dat in de toekomst meer gemeenten aansluiten bij het bestuursakkoord.

Gemeenten

De ondertekening van het Bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer vond plaats op 31 mei 2018 tijdens het Festival Duurzame Mobiliteit in Amersfoort. De taxi- en vervoerbedrijven gaan in de gemeenten die het bestuursakkoord ondertekenden in ieder geval per 2025 met busjes rijden die geen vervuilende stoffen uitstoten. De gemeenten die het akkoord hebben ondertekend zijn:

Amsterdam
Den Haag
Hoorn
Utrecht
Zwolle
Samenwerkende gemeenten in Drechtsteden via Stroomlijn: Sliedrecht, Alblasserdam, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht en Dordrecht
Samenwerkende gemeenten in Groningen en Drenthe via Publiek Vervoer: Groningen, Haren, Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Loppersum, Winsum, Ten Boer, Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde.

Gemeenten die nog niet aangesloten zijn bij het bestuursakkoord en hier meer over willen weten kunnen contact opnemen met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat of het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur.

Branche

Ter ondersteuning van het bestuursakkoord tussen Rijksoverheid en gemeenten hebben organisaties die actief zijn in het doelgroepenvervoer een convenant ondertekend waarin zij laten zien welke acties zij ondernemen om te komen tot zero emissie doelgroepenvervoer in 2025. Het GNMI is één van de partijen die het convenant hebben ondertekend en zal zorgen voor ondersteuning aan gemeenten bij de onderlinge samenwerking en bij de afstemming met Rijksoverheid, vervoersector en andere betrokken organisaties.

Naast het GNMI ondertekenden onder meer Connexxion, Munckhof, VDL, KNV en Natuur & Milieu het convenant. Hans van Daalen, wethouder gemeente Barneveld en lid van het Algemeen Bestuur zette namens het GNMI zijn handtekening.

Green Deals

Het bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer maakt onderdeel uit van een breder pakket aan Green Deals. In een eerder stadium is al door overheden en vervoerbedrijven afgesproken dat het openbaar vervoer in 2025 zero emissie wordt. Een ander voorbeeld is het akkoord over de verduurzaming van de bevoorrading van winkels.

 

VOC pleit op themabijeenkomst voor grotere rol gemeenten in openbaar vervoer

Op 10 juni vindt in de middag in Boxtel een themabijeenkomst plaats met als onderwerp de rol van de overheid in het collectief vervoer. De VOC zal haar standpunt over een grotere rol van de gemeente in het openbaar vervoer toelichten. De VOC krijgt daarbij ondersteuning van de gemeente Breda, die de presentatie voorziet van voorbeelden uit de praktijk (onder voorbehoud). Op het programma staan tevens bijdragen van de gemeente Schiedam, de provincie Overijssel en CROW-KpVV.

De themabijeenkomst wordt georganiseerd door Movinnio, een onafhankelijke stichting die innovaties in de mobiliteit bevordert. Op de website van Movinnio is uitgebreide informatie over de bijeenkomst te vinden.

Masterclass over snijvlak openbaar vervoer en lokaal bestuur

VOC Symposium

Op 10 oktober 2014 vond in het Raadhuis van Dudok het door de VOC en gastgemeente Hilversum georganiseerde symposium “Masterclass openbaar vervoer voor gemeenten” plaats. De masterclass gaf aan 75 deelnemers een inkijkje in de mogelijkheden voor gemeenten om beleid te voeren dat ten goede komt voor het openbaar vervoer in de steden, maar andersom, ook het openbaar vervoer te kunnen gebruiken om het eigen beleid op de andere gemeentelijke domeinen te versterken.

Oud-wethouder Mirjam de Rijk leidde het symposium. Belangrijkste bevinding is dat ondanks dat gemeenten geen opdrachtgever zijn voor het openbaar vervoer, gemeenten een voorname rol hebben in het succesvol maken van het openbaar vervoer.

Na het welkomstwoord van wethouder mobiliteit Floris Voorink (Hilversum), sprak hoofdspreker Henk Meurs de bezoekers toe. Hij wees op de kansen voor het openbaar vervoer in de stedelijke gebieden door de verder gaande verstedelijking. Overheden moeten inzetten op knooppunten en deze ook onderling verbinden. Daarentegen vormen de stijgende brandstofprijzen een gevaar voor de betaalbaarheid. Overheden en vervoerbedrijven moeten inspelen op innovatieve ontwikkelingen en zouden de verschillende vormen van doelgroepenvervoer moeten bundelen met het openbaar vervoer. Omdat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de ruimtelijke ordening, sociaal beleid en doelgroepenvervoer en voor de lokale milieukwaliteit is voor gemeenten een belangrijke rol weggelegd om het openbaar vervoer in de stedelijke gebieden tot een succes te maken.

OV-poortjes

Er was ook aandacht voor de poortjes voor de OV-Chipkaart op de stations met een loopverbinding tussen twee stadsdelen. Voor een aantal gemeenten ligt het afsluiten van het station met OV-Chipkaartpoortjes gevoelig, omdat de vrije loopverbinding wordt geblokkeerd en tegelijk het openbare karakter van het station verandert. De NS benadrukten dat de stations niet worden afgesloten zonder dat er goed met de gemeente is gekeken naar oplossingen voor de interwijkverbinding.

Samenwerking

Verderop in het programma werden de deelnemers meegenomen in de problematiek rondom het tekort van fietsenstallingen op de station. Tevens werd gezocht naar mogelijkheden om het duurzame karakter van het openbaar vervoer verder te verbeteren. Daarnaast worden de mogelijkheden voor de integratie van het doelgroepenvervoer met het openbaar vervoer bekeken en kwam de samenwerking tussen overheden en vervoerders aan de orde. Stuk voor stuk thema’s die de relatie tussen de gemeente en het openbaar vervoer onderstrepen.

Voorzitter van de VOC, Ed Rentenaar, benadrukte tot slot dat hij de samenwerking wil blijven zoeken met andere partijen en dat steden en het openbaar vervoer elkaar blijvend nodig hebben.

Verslag in woord en beeld

Van het symposium inclusief voorprogramma is een uitgebreid verslag beschikbaar. Bekijk ook de foto’s en het videoverslag.