Tag Archief van: particuliere vervoersinitiatieven

Workshop over reisinformatie en toegankelijheid

9292 organiseert een workshop voor gemeenten, provincies en vervoerders over reisinformatie over toegankelijkheid in het openbaar vervoer en het aanvullend openbaar vervoer. Particuliere vervoersdiensten en ander kleinschalig openbaar vervoer maken steeds meer onderdeel uit van het palet van collectieve vervoersvoorzieningen. Daarnaast zien we dat mede door de bezuinigingen in het doelgroepenvervoer een toenemende vraag ontstaat uit de maatschappij naar goede toegankelijkheidsinformatie over het openbaar vervoer. Mensen moeten goed worden geïnformeerd over bijvoorbeeld de aanwezigheid van een gelijkvloerse instap of de mogelijkheid hebben reisadvies te krijgen voor verbindingen waarbij de loopafstand maximaal 100 meter betreft.

Veel informatie is al beschikbaar, maar nog lang niet alles rondom toegankelijkheid is goed in kaart gebracht en realtime beschikbaar. Hiervoor is de inzet nodig van de verantwoordelijke partijen: gemeenten als beheerder van de openbare ruimte en opdrachtgever voor het doelgroepenvervoer, provincies als opdrachtgever van het reguliere regionale openbaar vervoer en natuurlijk de vervoersbedrijven.

Ben je als ambtenaar of bestuurder betrokken bij deze thema’s? Kom dan op donderdagmiddag 16 april aan boord van de SS Rotterdam. Meer informatie over het programma is te vinden op de website van 9292. Aanmelden kan via een email aan de organisatie.