Tag Archief van: Platform Regionale Mobiliteit

Platform Regionale Mobiliteit: Europa en de regio’s

Kom je ook naar de online bijeenkomst van het platform Regionale mobiliteit? Op donderdag 18 november van 15.00 tot 17.00 uur ben je van harte welkom! Waar gaan we het over hebben?

Dennis Potter van de ANWB geeft een toelichting op de visie op stedelijke mobiliteit in 2050. Welke keuzes zijn nodig om de stad bereikbaar, veilig en leefbaar te houden. Het aantal opgaven dat op de stad afkomt is groot. Tegelijkertijd moet het fundament voor de stad van 2050, waarin iedereen mee blijft doen, de komende jaren worden gelegd. Wachten met het maken van keuzes is geen optie, de stad, het dorp en de regio van de toekomst wordt nú gemaakt!

Hoe gaan we als regio’s om met de uitdagingen in het kader van de verstedelijkingsopgaven aan de ene kant en de krimp aan de andere kant?

Daarna bespreken we het Europese mobiliteitsbeleid. Hoe zijn de regio’s hierbij betrokken? Wat zijn de ervaringen met de Europese lobby en hoe laten regio’s zich laten informeren over de Europese fondsen met daarbij aandacht voor de rol van kennisinstituten en belangenbehartigers?

Kortom: hoe kunnen we elkaar versterken bij de vertaalslag van Europees beleid naar de regionale vraagstukken en andersom?

Meld je nu aan!
(Je kunt onderaan in het formulier bij opmerkingen aangeven dat je alleen voor deze bijeenkomst komt, of dat je vaker wilt aanschuiven)

Platform Regionale Mobiliteit op 29 juli

Wat is de rol van de regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten bij de uitwerking van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid en hoe kunnen we elkaar hierbij helpen? Hoe kijken de regio’s aan tegen de Integrale Mobiliteitsanalyse, wat zijn de plannen van de regio’s en hoe zorgen zij ervoor dat de vraagstukken van het regionale schaalniveau in beeld komen bij de BO MIRT? Deze en andere vragen staan centraal bij de vergadering van het GNMI platform Regionale Mobiliteit op donderdag 29 juli 2021.

Datum: 29 juli 2021
Tijd: 15:00 – 17:00
Locatie: online via Microsoft Teams
Doelgroep: beleidsadviseurs of coördinatoren mobiliteit van regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten

De onderwerpen op een rijtje:

 • SPV2030 en de regio’s, met inleiding door Charlotte Bax van het Kennisnetwerk SPV en het SWOV
 • Belangenbehartiging VNG en kennisontwikkeling CROW
 • Rondje langs de regio’s: Integrale Mobiliteitsanalyse, plannen voor hubs, betrokkenheid bij BO MIRT en andere ontwikkelingen in mobiliteitsbeleid

De bij het platform aangesloten regio’s hebben een vergaderverzoek ontvangen met daarin link naar de agenda en de videovergadering. Is jouw regio nog niet aangesloten, maar wil je een keer kijken wat het is? Je bent welkom om vrijblijvend aan te schuiven op 29 juli.

 

Aanmeldformulier

 

Over het Platform Regionale Mobiliteit

Je vindt bij het aanmeldformulier meer informatie over het GNMI Platform Regionale Mobiliteit. Als je dat wilt nemen we contact met je op en leggen we uit hoe alles werkt. Vul dan het formulier in en selecteer “contact opnemen”. Lees ook het interview met Peter van Wijlick (RMO Noord-Limburg-Trendsportal. Hij is samen met Johan Leferink (Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen) voorzitter van het Platform Regionale Mobiliteit.

De volgende regio’s zijn aangesloten bij het Platform Regionale Mobiliteit (formeel of op proefbasis):

 • Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
 • RMO Noord-Limburg / Trendsportal
 • Holland-Rijnland
 • Utrecht 10
 • Vervoerregio Amsterdam
 • Metropoolregio Eindhoven
 • Regio Amersfoort
 • Regio Rivierenland
 • Zuid-Limburg Bereikbaar
 • Regio Foodvalley
 • Regio Groningen-Assen
 • Regio Midden-Holland
 • Regio Gooi- en Vechtstreek

Daarnaast schuiven de volgende ketenpartners aan:

 • VNG
 • CROW
 • Provincie Noord-Holland
 • Rijkswaterstaat

 

Wat kunnen we van elkaar leren?

‘Voor mij is het belangrijkste dat regio’s ook het gesprek met elkaar voeren,’ vertelt Peter van Wijlick. Hij is regiocoördinator mobiliteit in Noord-Limburg en samen met Johan Leferink sinds kort voorzitter van het platform Regionale Mobiliteit.

Stad en ommeland

Peter van WijlickHet GNMI-platform voor adviseurs mobiliteitsbeleid van regionale samenwerkingsverbanden ging dit jaar van start. Peter: ’er is een andere dynamiek en een andere agenda dan in het Intergemeentelijk Verkeersoverleg dat door het GNMI wordt verzorgd. In het IVO worden goede dingen gedaan, begrijp me niet verkeerd, maar daar gaat het vooral over de stedelijke opgaven en veel minder over ‘stad en ommeland’. Hoe betrek je de kleinere gemeenten bij verkeer en vervoer, we hebben het over de ‘mobiliteitstransitie’ waar we in zitten. Hoe organiseer je deelvervoer in kleine kernen in ruraal gebied? Is daar de toegang tot mobiliteit niet een groter vraagstuk dan de bereikbaarheid van de binnenstad? Kortom: het platform is een mooi podium om inhoudelijk en procesmatig verbanden te leggen tussen stad en regio.’

 

 

 

Trendsportal

Peter van Wijlick is ruim 12 jaar regio coördinator mobiliteit in Noord-Limburg. Hij werkte bij de provincies Noord-Brabant en Limburg als beleidsadviseur en als projectmanager van een grensoverschrijdende autosnelweg-verbinding van Roermond naar Mönchengladbach. Ook werkte hij jaren voor de gemeente Venlo als beleidsadviseur en als projectleider voor het GVVP Venlo. ‘De laatste jaren hebben we ons mobiliteitsnetwerk Trendsportal tot wasdom gebracht. Het is de regionale en lokale mobiliteitsvisie van alle acht inliggende gemeenten, een uitvoeringsprogramma en we dragen zelf zorg voor een deel van de uitvoering van de projecten met een programmateam van zeven medewerkers. Dat team stuur ik aan en ik ben (formeel) in dienst bij de gemeente Venlo. Mijn grootste uitdaging ligt in het vertalen van de visie in concrete projecten die bijdragen aan onze doelstellingen en het financieren en organiseren van die projecten. Maar ik hou me vooral bezig met het leggen van verbindingen met en tussen de acht gemeenten en daarbuiten in een quadrupel helix samenwerking,’ vertelt Peter.

Kennis- en relatiebron

Peter: ’het GNMI is belangrijk als verbinder, inspirator, organisator en facilitator om gemeenten en regio’s samen te brengen. Om zowel inhoudelijk de discussie te voeren, maar ook om uit te wisselen hoe zaken procesmatig opgepakt worden in Nederland. Op lokale, maar zeker ook op regionale schaal. Ik leer daar iedere keer weer veel van en het zet mij aan het denken of het anders kan of wellicht zelfs anders moet. Via het GNMI hebben we ook een georganiseerde toegang tot bijvoorbeeld de VNG, het IPO en ministeries om onze belangen in te brengen en te borgen. De vereniging is een kennis- en relatiebron voor ons.’

 


De aangesloten regio’s van het platform roepen collega’s van de andere regio’s om ook mee te doen. Werk je voor een regionaal samenwerkingsverband met gemeenten aan mobiliteitsbeleid? Kom dan naar het overleg en ontmoet collega’s die aan soortgelijke vraagstukken werken. We leggen dan ook uit hoe je regio aan kan sluiten bij het platform Regionale Mobiliteit.

Je kunt je aanmelden via dit formulier of bekijk de agenda van de vergadering van 29 juli 2021.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Peter van Wijlick:

+31 6 21146598

peter.van.wijlick@trendsportal.nl

 

Landelijk platform voor regionaal mobiliteitsbeleid van start

Het GNMI start samen met het RMO Noord-Limburg, Regio Arnhem-Nijmegen en een aantal andere gemeentelijke samenwerkingsverbanden met een landelijk platform voor regionaal mobiliteitsbeleid. Het idee hiervoor ontstond tijdens een eerste themabijeenkomst over dit onderwerp waarin beleidsadviseurs en coördinatoren mobiliteitsbeleid van regio’s deelnamen.

De betrokken regio’s zien het belang en de meerwaarde van een platform waarin we praktijkvoorbeelden delen, oplossingen zoeken voor knelpunten en hierover het gesprek aan gaan met landelijke stakeholders. Het landelijk platform is voor alle vertegenwoordigers van regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten die zich met mobiliteitsbeleid bezighouden. De VNG en CROW zorgen voor de belangenbehartiging en de kennisvraag. We gaan graag met zoveel mogelijk regio’s van start!

Onderwerpen

De deelnemers van het platform bepalen zelf de agenda en de acties die hieruit voortkomen. In eerdere themabijeenkomsten hebben de regio’s alvast aangegeven welke onderwerpen op de agenda komen:

 • Regionale samenwerking in beleid en uitvoering
 • Hoe betrek je een kleinere gemeente bij regionale vraagstukken?
 • Het RMP: dilemma’s en praktijkvoorbeelden
 • MIRT-spelregels, NMCA, investerings- en uitvoeringskracht
 • Duurzaamheid in Regionale Mobiliteitsplannen en het RES
 • Samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschap
 • Digitaliseringsopgaven en smart mobility
 • Mobiliteit versus grote woningbouwopgaves of krimp

Het platform maakt onderdeel uit van het GNMI-Netwerk. Zo kunnen we snel inhoudelijk schakelen met onder andere het IVO, de contactgroep Verkeersveiligheid, de contactgroep Parkeren, de themagroep Smart Mobility en het Juridisch Loket.

Vergaderdata en digitaal netwerk

De deelnemende regio’s hebben afgesproken eens in de paar maanden bijeen te komen en tussendoor kennis uit te wisselen via het digitale netwerk van het GNMI. De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 1 april van 13.30 tot 15.30 uur.

Interesse?

Heb je interesse om deel te nemen en een kijkje te nemen? Meld je dan aan via het formulier onder dit bericht. Binnenkort brengen we het landelijke platform voor regionale mobiliteit onder de aandacht van de regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten in Nederland. Daarin leggen we uit hoe het platform werkt en hoe je als regio bij kunt dragen aan de kosten voor ondersteuning van het platform. Uiteraard kun je regio’s uitnodigen voor vrijblijvende proefdeelname aan het platform of ze aan ons koppelen, dan geven wij ze de benodigde informatie. Je kunt deze pagina doorsturen: https://gnmi.nl/platform-voor-regionale-mobiliteit.

Selecteer een geldig formulier

Tag Archief van: Platform Regionale Mobiliteit

Niets gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op