Tag Archief van: praktijkvoorbeelden

Uitbreiding praktijkvoorbeelden website

Sinds de start van de nieuwe website van de VOC begin januari zijn hierop praktijkvoorbeelden van openbaarvervoerprojecten te vinden van steden die zijn aangesloten bij de VOC. Het Dagelijks Bestuur heeft besloten dit uit te breiden naar alle gemeenten. Hiermee gaat de VOC-website naar een landsdekkend overzicht van gemeentelijke praktijkvoorbeelden op het gebied van het openbaar vervoer. De komende tijd wordt hier stapsgewijs aan gewerkt, maar het zal even duren voordat de kaart met praktijkvoorbeelden een totaaloverzicht biedt van gemeentelijke OV-projecten.

Gemeenten en andere partijen kunnen actief informatie over OV-projecten waarin de gemeente een belangrijke rol vervult aan de VOC aanleveren zodat deze kunnen worden opgenomen in de database.