Tag Archief van: regionale mobiliteit

Platform Regionale Mobiliteit: Europa en de regio’s

Kom je ook naar de online bijeenkomst van het platform Regionale mobiliteit? Op donderdag 18 november van 15.00 tot 17.00 uur ben je van harte welkom! Waar gaan we het over hebben?

Dennis Potter van de ANWB geeft een toelichting op de visie op stedelijke mobiliteit in 2050. Welke keuzes zijn nodig om de stad bereikbaar, veilig en leefbaar te houden. Het aantal opgaven dat op de stad afkomt is groot. Tegelijkertijd moet het fundament voor de stad van 2050, waarin iedereen mee blijft doen, de komende jaren worden gelegd. Wachten met het maken van keuzes is geen optie, de stad, het dorp en de regio van de toekomst wordt nú gemaakt!

Hoe gaan we als regio’s om met de uitdagingen in het kader van de verstedelijkingsopgaven aan de ene kant en de krimp aan de andere kant?

Daarna bespreken we het Europese mobiliteitsbeleid. Hoe zijn de regio’s hierbij betrokken? Wat zijn de ervaringen met de Europese lobby en hoe laten regio’s zich laten informeren over de Europese fondsen met daarbij aandacht voor de rol van kennisinstituten en belangenbehartigers?

Kortom: hoe kunnen we elkaar versterken bij de vertaalslag van Europees beleid naar de regionale vraagstukken en andersom?

Meld je nu aan!
(Je kunt onderaan in het formulier bij opmerkingen aangeven dat je alleen voor deze bijeenkomst komt, of dat je vaker wilt aanschuiven)

Wat kunnen we van elkaar leren?

‘Voor mij is het belangrijkste dat regio’s ook het gesprek met elkaar voeren,’ vertelt Peter van Wijlick. Hij is regiocoördinator mobiliteit in Noord-Limburg en samen met Johan Leferink sinds kort voorzitter van het platform Regionale Mobiliteit.

Stad en ommeland

Peter van WijlickHet GNMI-platform voor adviseurs mobiliteitsbeleid van regionale samenwerkingsverbanden ging dit jaar van start. Peter: ’er is een andere dynamiek en een andere agenda dan in het Intergemeentelijk Verkeersoverleg dat door het GNMI wordt verzorgd. In het IVO worden goede dingen gedaan, begrijp me niet verkeerd, maar daar gaat het vooral over de stedelijke opgaven en veel minder over ‘stad en ommeland’. Hoe betrek je de kleinere gemeenten bij verkeer en vervoer, we hebben het over de ‘mobiliteitstransitie’ waar we in zitten. Hoe organiseer je deelvervoer in kleine kernen in ruraal gebied? Is daar de toegang tot mobiliteit niet een groter vraagstuk dan de bereikbaarheid van de binnenstad? Kortom: het platform is een mooi podium om inhoudelijk en procesmatig verbanden te leggen tussen stad en regio.’

 

 

 

Trendsportal

Peter van Wijlick is ruim 12 jaar regio coördinator mobiliteit in Noord-Limburg. Hij werkte bij de provincies Noord-Brabant en Limburg als beleidsadviseur en als projectmanager van een grensoverschrijdende autosnelweg-verbinding van Roermond naar Mönchengladbach. Ook werkte hij jaren voor de gemeente Venlo als beleidsadviseur en als projectleider voor het GVVP Venlo. ‘De laatste jaren hebben we ons mobiliteitsnetwerk Trendsportal tot wasdom gebracht. Het is de regionale en lokale mobiliteitsvisie van alle acht inliggende gemeenten, een uitvoeringsprogramma en we dragen zelf zorg voor een deel van de uitvoering van de projecten met een programmateam van zeven medewerkers. Dat team stuur ik aan en ik ben (formeel) in dienst bij de gemeente Venlo. Mijn grootste uitdaging ligt in het vertalen van de visie in concrete projecten die bijdragen aan onze doelstellingen en het financieren en organiseren van die projecten. Maar ik hou me vooral bezig met het leggen van verbindingen met en tussen de acht gemeenten en daarbuiten in een quadrupel helix samenwerking,’ vertelt Peter.

Kennis- en relatiebron

Peter: ’het GNMI is belangrijk als verbinder, inspirator, organisator en facilitator om gemeenten en regio’s samen te brengen. Om zowel inhoudelijk de discussie te voeren, maar ook om uit te wisselen hoe zaken procesmatig opgepakt worden in Nederland. Op lokale, maar zeker ook op regionale schaal. Ik leer daar iedere keer weer veel van en het zet mij aan het denken of het anders kan of wellicht zelfs anders moet. Via het GNMI hebben we ook een georganiseerde toegang tot bijvoorbeeld de VNG, het IPO en ministeries om onze belangen in te brengen en te borgen. De vereniging is een kennis- en relatiebron voor ons.’

 


De aangesloten regio’s van het platform roepen collega’s van de andere regio’s om ook mee te doen. Werk je voor een regionaal samenwerkingsverband met gemeenten aan mobiliteitsbeleid? Kom dan naar het overleg en ontmoet collega’s die aan soortgelijke vraagstukken werken. We leggen dan ook uit hoe je regio aan kan sluiten bij het platform Regionale Mobiliteit.

Je kunt je aanmelden via dit formulier of bekijk de agenda van de vergadering van 29 juli 2021.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Peter van Wijlick:

+31 6 21146598

peter.van.wijlick@trendsportal.nl

 

Landelijk platform voor regionaal mobiliteitsbeleid van start

Het GNMI start samen met het RMO Noord-Limburg, Regio Arnhem-Nijmegen en een aantal andere gemeentelijke samenwerkingsverbanden met een landelijk platform voor regionaal mobiliteitsbeleid. Het idee hiervoor ontstond tijdens een eerste themabijeenkomst over dit onderwerp waarin beleidsadviseurs en coördinatoren mobiliteitsbeleid van regio’s deelnamen.

De betrokken regio’s zien het belang en de meerwaarde van een platform waarin we praktijkvoorbeelden delen, oplossingen zoeken voor knelpunten en hierover het gesprek aan gaan met landelijke stakeholders. Het landelijk platform is voor alle vertegenwoordigers van regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten die zich met mobiliteitsbeleid bezighouden. De VNG en CROW zorgen voor de belangenbehartiging en de kennisvraag. We gaan graag met zoveel mogelijk regio’s van start!

Onderwerpen

De deelnemers van het platform bepalen zelf de agenda en de acties die hieruit voortkomen. In eerdere themabijeenkomsten hebben de regio’s alvast aangegeven welke onderwerpen op de agenda komen:

  • Regionale samenwerking in beleid en uitvoering
  • Hoe betrek je een kleinere gemeente bij regionale vraagstukken?
  • Het RMP: dilemma’s en praktijkvoorbeelden
  • MIRT-spelregels, NMCA, investerings- en uitvoeringskracht
  • Duurzaamheid in Regionale Mobiliteitsplannen en het RES
  • Samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en wetenschap
  • Digitaliseringsopgaven en smart mobility
  • Mobiliteit versus grote woningbouwopgaves of krimp

Het platform maakt onderdeel uit van het GNMI-Netwerk. Zo kunnen we snel inhoudelijk schakelen met onder andere het IVO, de contactgroep Verkeersveiligheid, de contactgroep Parkeren, de themagroep Smart Mobility en het Juridisch Loket.

Vergaderdata en digitaal netwerk

De deelnemende regio’s hebben afgesproken eens in de paar maanden bijeen te komen en tussendoor kennis uit te wisselen via het digitale netwerk van het GNMI. De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 1 april van 13.30 tot 15.30 uur.

Interesse?

Heb je interesse om deel te nemen en een kijkje te nemen? Meld je dan aan via het formulier onder dit bericht. Binnenkort brengen we het landelijke platform voor regionale mobiliteit onder de aandacht van de regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten in Nederland. Daarin leggen we uit hoe het platform werkt en hoe je als regio bij kunt dragen aan de kosten voor ondersteuning van het platform. Uiteraard kun je regio’s uitnodigen voor vrijblijvende proefdeelname aan het platform of ze aan ons koppelen, dan geven wij ze de benodigde informatie. Je kunt deze pagina doorsturen: https://gnmi.nl/platform-voor-regionale-mobiliteit.

Selecteer een geldig formulier

Platform voor regionale mobiliteit

Het GNMI zet samen met RMO Noord-Limburg, Regio Arnhem-Nijmegen en andere regio’s een landelijk platform voor regionale mobiliteit op. Het platform is voor coördinatoren, (strategisch) adviseurs mobiliteitsbeleid van regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten.

Bekijk de agenda van de bijeenkomst van 29 juli 2021 om een beeld te krijgen van het platform. Een samenvatting en uitgewerkt plan is verkrijgbaar op aanvraag via onderstaande formulier.

Centraal staan onderlinge kennisuitwisseling, dialoog met Rijksoverheid en landelijke stakeholders over knelpunten in beleid. De VNG sluit aan voor de belangenbehartiging en het CROW voor de kennisvraag. De vergaderingen en het digitale netwerk zorgen ervoor dat je je collega’s in het land snel kunt vinden. Het platform wordt via het GNMI-Netwerk verbonden met onder meer het landelijke strategisch mobiliteitsoverleg van gemeenten (IVO) en de Contactgroepen voor openbaar, verkeersveiligheid en parkeren.

Vertegenwoordig je een regionaal samenwerkingsverband van gemeenten en houd je je bezig met mobiliteitsbeleid? Je kunt eerst op geheel vrijblijvende basis aansluiten om vervolgens te bepalen of je regio structureel aansluit.

Aanmelden

Je kunt je kosteloos aanmelden voor alleen de eerstvolgende vergadering, of kosteloos aansluiten als proefdeelnemer.

Aanmelden voor GNMI Platform Regionale Mobiliteit
Aanmelden

 

Bijeenkomst mobiliteitsbeleid regionale samenwerkingsverbanden

Waar loop je tegenaan als adviseur of coördinator mobiliteit van een regio? Hoe organiseren andere regio’s zich en welke afspraken maak je met de betrokken gemeenten, de provincie of Rijkswaterstaat? Hoe verhoudt regionale bereikbaarheid zich tot de gemeentelijke vraagstukken? Deze en andere uitdagingen staat centraal bij de online themabijeenkomst Regionale Mobiliteit op donderdagmiddag 8 oktober 2020.

GNMI Themabijeenkomst Regionale Mobiliteit
Datum: 8 oktober 2020
Tijd: 15:00 – 17:00
Locatie: online
Doelgroep: adviseurs en coördinatoren mobiliteitsbeleid van regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten
Kosten: geen

Tijdens de GNMI themabijeenkomst Regionale Mobiliteit willen we bovenstaande vragen in een informele denksessie met elkaar bespreken. Roger Demkes, directeur van de Verkeersonderneming in Rotterdam, leidt de bijeenkomst in met een presentatie over regionale samenwerking vanuit het perspectief van zijn organisatie. Vervolgens is er ruimte om vragen te stellen en bespreken we alles wat speelt bij het ontwikkelen van en uitvoering geven aan het regionale mobiliteitsbeleid van samenwerkingsverbanden van gemeenten.

Inzicht
Het GNMI organiseert deze bijeenkomst om inzicht te krijgen in waar de behoeften liggen van adviseurs en coördinatoren mobiliteit van regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten op het gebied van kennisdeling, positionering en samenwerking. Daarnaast willen we met de deelnemers kijken of het meerwaarde heeft om vaker bijeen te komen en of het GNMI-Netwerk daar een goed platform voor kan zijn. Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst.

Aanmelden

Selecteer een geldig formulier