Tag Archief van: strategie

Bijeenkomst GNMI Contactgroep Verkeersveiligheid op 17 januari in Rotterdam

Op 17 januari 2019 komt de GNMI Contactgroep Verkeersveiligheid bijeen in Rotterdam. Op de agenda staan onder meer experimenten in het beïnvloeden van fietsgedrag, nieuw verkeersveiligheidsbeleid in Rotterdam, de ontwikkeling in het aanbod van de ongevallenregistratie, het SPV2030 en het actieplan en verkeersveiligheid rondom scholen. De bijeenkomst is bedoeld voor beleidsadviseurs van gemeenten. Daarnaast worden enkele stakeholders uitgenodigd om te participeren in de discussies. De vergadering vindt plaats in het Timmerhuis van 11:00 – 14:30 en is inclusief lunch en mini-excursie.

Inschrijven kan via de agenda van de Contactgroep Verkeersveiligheid op het GNMI-Netwerk of via onderstaand formulier:

Dit formulier kan op dit ogenblik niet ingevuld worden. Voor vragen kunt u terecht bij het GNMI-secretariaat: gnmi@gnmi.nl of 070-3738710.

Strategische thema’s van de VOC vastgesteld

Het Algemeen Bestuur heeft in het najaar van 2014 de strategie voor het lopende en komende jaar vastgesteld. De VOC zal zich in de lobby en dienstverlening naar de leden nadrukkelijk richten op de volgende thema’s:

  • integratie doelgroepenvervoer met openbaar vervoer (integrale benadering van alle vormen van collectief vervoer)
  • publieke zaken treinstations (poortjes ov-chipkaart op interwijkstations, fietsparkeren op stations)
  • innovatie (deeleconomie, duurzaamheid, flexibiliteit concessies)
  • aansturing regionaal openbaar vervoer (de positie van de steden in de aansturing van het openbaar vervoer)

Het Dagelijks Bestuur gaat hier in de dagelijkse aansturing van de VOC nader invulling aan geven.