Tag Archief van: symposium

Mini-seminar Brede welvaart en mobiliteit

Kom je ook naar het online mini-seminar Brede welvaart en mobiliteit? De bijeenkomst online plaats op woensdag 21 december 2022 aansluitend op de Algemene Vergadering van het GNMI.

Marco van Burgsteden, kennismanager bij CROW, neemt ons tijdens het mini-seminar mee over de leeromgeving Brede Welvaart en Mobiliteit. Marco is bezig met PhD-onderzoek bij Universiteit Twente naar dit onderwerp. Hoe integreer je vervoersarmoede, klimaat, gezondheid in een strategisch mobiliteitsplan? Een uitdagende opdracht in deze tijden.

Centraal in het onderzoek staat: hoe zorgen we dat Brede Welvaart écht wordt meegenomen in verkeers- en vervoersbeleid?

De afgelopen jaren hebben zowel de Tweede Kamer als provincies en gemeenten het idee van Brede Welvaart omarmd. Dit betekent dat ook het gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid moet worden gebaseerd op dit idee. Maar wat is het nu precies, en hoe haal je daar als professional de juiste ideeën uit?

CROW is hierover kennis aan het verzamelen en ordenen, zodat we doelgericht kunnen helpen in iedere stap van het beleidsproces. Van het voorbereiden van het maken van een nieuw beleidsplan, via instrumenten om Brede Welvaart en mobiliteit te analyseren, tot geschikte methoden om burgers en belangengroepen tijdig en effectief te betrekken in het planningsproces. Marco laat zien wat er tot nu toe is verzameld, en hoe dit bij de CROW-KpVV site wordt gepresenteerd. En hij geeft een doorkijkje in zijn onderzoek, dat vooral gericht is op de mate waarin deze instrumenten helpen om Brede Welvaart écht toe te passen in je verkeersbeleid.

Het mini-seminar is kosteloos en primair voor wethouders, raadsleden en beleidsadviseurs mobiliteit van gemeenten. Ook deelnemers van andere overheden en kennisinstellingen zijn van harte welkom.

Programma 21 december 2022

10.00 – 10.30 uur    GNMI Algemene Vergadering (besloten, alleen toegankelijk voor de leden van de Algemene Vergadering van het GNMI)

Mini-seminar

10.30 – 11.30 uur    Mini-seminar Brede welvaart en mobiliteit door Marco van Burgsteden

Meld je aan voor het online mini-seminar via het aanmeldformulier. Je ontvangt dan de uitnodiging met de link voor deelname via Microsoft Teams.

Mini Seminar Achterstanden Onderhoud Infrastructuur – samen met Mobiliteitsplatform voor Wetenschap en Gemeenten

Kom je ook naar het online mini-seminar Achterstand onderhoud infrastructuur? De bijeenkomst online plaats op woensdag 6 juli 2022 aansluitend op de eerste Algemene vergadering van het GNMI van dit jaar.

Tijdens het mini-seminar neemt Arie Bleijenberg, voormalig directeur strategie TNO en voormalig hoofd strategie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ons mee over de achterstanden in het onderhoud van de infrastructuur in Nederland. We gaan in discussie over deze gezamenlijke maatschappelijke opgave. Naast beleidsambtenaren zijn ook hoogleraren, lectoren en onderzoekers aanwezig en kijken we hoe de wetenschap kan helpen. Met het nieuw gestarte Mobiliteitsplatform voor Wetenschap en Gemeenten maken we een rondje langs de actuele onderzoeken, living labs en pilots en de lopende beleidsvraagstukken van gemeenten.

Programma 6 juli

14:00 – 14:30 uur    GNMI Algemene Ledenvergadering (besloten, alleen toegankelijk voor de leden van de Algemene Vergadering van het GNMI)

Mini-seminar

14:30 – 15:30 uur    Arie Bleijenberg: de grote vernieuwingsopgave van de civiele infrastructuur (rapport)15:30 – 15:50 uur    Verbinding wetenschap en gemeenten: actuele onderzoeksvragen en gemeentelijke beleidsopgaven15:50 – 16:00 uur    Subsidiemogelijkheden voor Mobiliteitsplatform voor Wetenschap en Gemeenten

Meld je aan voor het online mini-seminar via het aanmeldformulier.

Tag Archief van: symposium

Niets gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op