Tag Archief van: trein

Betrek regionale treinvervoerder bij het fietsparkeren op stations

In de nieuwe concessie voor NS staat dat de spoorvervoerder een gelijkelijke bijdrage moet leveren voor fietsparkeervoorzieningen op de stations. NS moet samen met de decentrale overheden en ProRail een business case opstellen waarin de rolverdeling en financiële verdeling is geregeld voor het totale aanbod van fietsparkeervoorzieningen. Dat betekent dat NS, ProRail en decentrale overheden samen aan de lat staan voor bouw, beheer, onderhoud en exploitatie van de fietsparkeervoorzieningen op de stations. Wij pleiten er voor dat ook in de regionale concessies eenzelfde voorwaarde wordt gesteld aan de regionale spoorvervoerder wat betreft de bijdragen aan de integrale kosten voor het fietsparkeren op de stations en de gezamenlijk opgave voor een sluitende businesscase van de spoorvervoerder, de spoorbeheerder en de decentrale overheden.