Tag Archief van: wetenschap en gemeenten

Mini-seminar Brede welvaart en mobiliteit

Kom je ook naar het online mini-seminar Brede welvaart en mobiliteit? De bijeenkomst online plaats op woensdag 21 december 2022 aansluitend op de Algemene Vergadering van het GNMI.

Marco van Burgsteden, kennismanager bij CROW, neemt ons tijdens het mini-seminar mee over de leeromgeving Brede Welvaart en Mobiliteit. Marco is bezig met PhD-onderzoek bij Universiteit Twente naar dit onderwerp. Hoe integreer je vervoersarmoede, klimaat, gezondheid in een strategisch mobiliteitsplan? Een uitdagende opdracht in deze tijden.

Centraal in het onderzoek staat: hoe zorgen we dat Brede Welvaart écht wordt meegenomen in verkeers- en vervoersbeleid?

De afgelopen jaren hebben zowel de Tweede Kamer als provincies en gemeenten het idee van Brede Welvaart omarmd. Dit betekent dat ook het gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid moet worden gebaseerd op dit idee. Maar wat is het nu precies, en hoe haal je daar als professional de juiste ideeën uit?

CROW is hierover kennis aan het verzamelen en ordenen, zodat we doelgericht kunnen helpen in iedere stap van het beleidsproces. Van het voorbereiden van het maken van een nieuw beleidsplan, via instrumenten om Brede Welvaart en mobiliteit te analyseren, tot geschikte methoden om burgers en belangengroepen tijdig en effectief te betrekken in het planningsproces. Marco laat zien wat er tot nu toe is verzameld, en hoe dit bij de CROW-KpVV site wordt gepresenteerd. En hij geeft een doorkijkje in zijn onderzoek, dat vooral gericht is op de mate waarin deze instrumenten helpen om Brede Welvaart écht toe te passen in je verkeersbeleid.

Het mini-seminar is kosteloos en primair voor wethouders, raadsleden en beleidsadviseurs mobiliteit van gemeenten. Ook deelnemers van andere overheden en kennisinstellingen zijn van harte welkom.

Programma 21 december 2022

10.00 – 10.30 uur    GNMI Algemene Vergadering (besloten, alleen toegankelijk voor de leden van de Algemene Vergadering van het GNMI)

Mini-seminar

10.30 – 11.30 uur    Mini-seminar Brede welvaart en mobiliteit door Marco van Burgsteden

Meld je aan voor het online mini-seminar via het aanmeldformulier. Je ontvangt dan de uitnodiging met de link voor deelname via Microsoft Teams.

Onderzoeksprogramma VerDus organiseert congres over de verduurzaming van steden

Op donderdag 29 november organiseert onderzoeksprogramma VerDus SURF een congres over de verduurzaming van steden. Thema’s zoals de energietransitie, circulaire economie en duurzame mobiliteit komen aan bod tijdens het congres. 

Het onderzoeksprogramma VerDus SURF is een initiatief van de Rijksoverheid, NWO en het kennisinstituut Platform31.
Het onderzoeksprogramma gaat over transities en transformaties rondom ruimte, economie en duurzaamheid. Binnen de onderzoeksprojecten van VerDus SURF werken onderzoekers, gemeenten en professionals uit het werkveld samen en wordt onderzocht hoe steden kunnen omgaan met de grote opgaven rondom duurzaamheid.

Begin dit jaar heeft het GNMI met het NWO een afspraak gemaakt over de uitwisseling van kennis en netwerken om zo de verbinding te versterken tussen de wetenschap en lokale overheden. Gemeenten die betrokken willen worden bij wetenschappelijke mobiliteitsprojecten kunnen zich melden bij het GNMI.

Meer informatie over het congres en de inschrijfmogelijkheden staan op de website van VerDus.