Taxi A12 Voorburg

Taxidialoog

Wat doen we?

Veel gemeenten vragen zich af hoe ze de kwaliteit van het taxivervoer kunnen verbeteren. Het GNMI onderzocht wat voor mogelijkheden daarvoor zijn. Daarnaast organiseren wij overleg tussen gemeenten die actief bezig zijn met de taximarkt, waarbij ook het ministerie van I&W aanhaakt. Kennisuitwisseling en onderlinge afstemming van beleid staan hierbij voorop.

Wat levert het op?

Taxibeleid is een specifiek dossier binnen veel gemeenten: het gaat over handhaving, parkeerbeleid, personenvervoer en economie. Wij brengen gemeenten op deze onderdelen samen en zorgen ervoor dat de contactpersonen elkaar kunnen ontmoeten.

Het GNMI heeft voor een deel van dit project een bijdrage ontvangen vanuit het ministerie van I&W.