Themabijeenkomst Smart mobility en deelmobiliteit

Op donderdag 25 november gaan we dieper in op de thema’s smart mobility en deelmobiliteit. Je bent van harte welkom van 15.00 tot 17.00 uur. Op het programma: een aantal hele interessante presentaties!

De eerste gaat over het project STAD: Spatial and Transport Impacts of Automated Driving. In het project staat de impact van autonoom rijden in stedelijke omgeving centraal. Op basis van de bevindingen van project STAD, SCRIPTS en U-SMILE is een cursus ontwikkeld die handvatten geeft door een integraal beeld te geven van de impact van én autonoom rijden én mobiliteitsdiensten én financiële prikkels voor ander reisgedrag. De e-course is ontwikkeld voor beleidsmedewerkers met financiering door NWO en is gratis toegankelijk.

Vervolgens komen we meer te weten over de bevindingen uit het project SCRIPTS, vertaald naar de gemeentelijke praktijk. In project SCRIPT hebben verschillende universiteiten, hogescholen, overheden en mobiliteitsbedrijven de afgelopen vier jaar onderzoek gedaan naar hybride, vraaggestuurd openbaar vervoer. Henk Meurs zal ingaan op de faciliterende rol van gemeenten, zoals het bevorderen van deelmobiliteit, koppeling met parkeerbeleid, parkeernormering bij woningen en dergelijke.

Meld je nu aan!