Busje met pakketbezorger

Uitvoeringsagenda zero emissie stadslogistiek

Wat doen we?

In het Klimaatakkoord is de ambitie opgenomen dat 30 tot 40 Nederlandse gemeenten een nul-emissiezone voor stedelijke logistiek invoeren in 2025. Het GNMI was betrokken bij het opstellen van de Uitvoeringsagenda en keek naar de haalbaarheid, betaalbaarheid en uitvoerbaarheid van de afspraken. Door onze inzet heeft een aantal steden meegedaan aan de eerste ondertekening van de Uitvoeringsagenda. Daarnaast inventariseren we de mogelijkheden voor toezicht/handhaving en zorgen wij voor een actuele Handreiking stedelijke logistiek voor gemeenten.

Wat levert het op?

Haalbaar, betaalbaar en realistisch uitvoerbaar beleid voor gemeenten, waarbij gezamenlijk kennis wordt gedeeld. Gemeenten besparen daardoor kosten en trekken samen op. We dragen ook bij aan hanteerbare (landelijke) regelgeving.

Het GNMI ontvangt voor dit project een subsidie van het ministerie van I&W.

Zie ook het artikel .

Zie ook ‘Op weg naar zes’.