Veilige schoolroutes in Breda

In Breda werkt men hard aan het project ‘Veilig naar school en terug’. Het is een samenwerking tussen de gemeente, het bedrijfsleven en de wetenschap om woon-schoolroutes veiliger te maken. Door een data-gedreven aanpak worden routes in kaart gebracht en verbeterd. Adviseur Mobliliteit en projectleider Martijn Geervliet, van de gemeente Breda, vertelt er over.

Martijn Geervliet

Martijn: ’Schoolkinderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer en krijgen daarom extra aandacht. In Breda is dit een prioriteit, dat is ook in het bestuursakkoord vastgelegd. Het doel is om de routes van deze kinderen goed in kaart te brengen en te verbeteren, veiliger te maken. Om de routes van schoolkinderen in kaart te brengen, maken we gebruik van DUO-data en werken we samen met StraTopo en Dutch Cycling Intelligence. De postcodes van de scholen en de leerlingen zijn bekend, waardoor we kaarten kunnen maken met de meest voor de hand liggende of kortste routes. Deze kaarten geven al veel inzicht en helpen ons kwetsbare locaties te identificeren.’

‘Wat deze aanpak uniek maakt, is de combinatie van verschillende databronnen in een Digitwin. Naast de routes naar de scholen is er met de Schwung-app routeinformatie van de normale fietser verzameld. Dit levert een soort heatmap op met de drukst gebruikte fietsroutes. Door de StraTopo-kaart te integreren in de Digitwin, krijgen we een goed beeld van de drukst gefietste schoolroutes en kunnen we gevaarlijke of risicovolle locaties in kaart brengen. We voegen data toe zoals wegkenmerken, wegbreedtes, snelheden en intensiteiten. Dit helpt ons om een aanpak en prioriteitenlijst te maken voor een Actieplan Veilige Schoolroutes,’ legt Martijn uit.

Het mooie is dat we deze werkwijze niet alleen bij scholen kunnen toepassen maar ook bij sportverenigingen of andere voorzieningen waar postcodes van gebruikers van bekend zijn. Hij vervolgt: ’Er zijn al concrete acties ondernomen op basis van deze data. Een voorbeeld hiervan is een veilige oversteekplaats waar in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (VVN) een nieuw bord is geplaatst, gebaseerd op het Minecraft-spel. Dat bord sloot zo goed aan bij de doelgroep dat het na een maand werd gestolen! Dit succesverhaal benadrukt het belang van een gerichte aanpak. We blijven ons inzetten voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, niet alleen voor schoolroutes, maar ook voor andere locaties waar veel kinderen komen. Door continu data te verzamelen en te analyseren, kunnen we steeds beter inspelen op de specifieke behoeften en risico’s en zo een veilige omgeving creëren voor de alle bewoners van onze stad.’