Verhandelbare Mobiliteitsrechten

In december verzorgde Erik Verhoef (VU) tijdens de Algemene Vergadering van het GNMI een presentatie waarin hij de resultaten van een aantal recente proeven rond verhandelbare mobiliteitsrechten toelichtte.

Deze bieden een budget-neutraal compromis tussen het beprijzen van mobiliteit en het belonen van gedragsverandering in. De experimenten laten zien dat het innovatieve concept in de toepassingen tot dusverre goed lijkt te werken. Vervolgonderzoek is daarom wenselijk. Gemeenten die interesse hebben in een pilot op dit thema, bijvoorbeeld rond verhandelbare parkeer- of spitsrechten, zijn welkom om contact op te nemen via e.t.verhoef@vu.nl.