VOC publiceert inzet voor verkiezingen 2017

De Vereniging Openbaar vervoer Centrumgemeenten (VOC) heeft haar inzet voor de Tweede Kamerverkiezingen gepubliceerd. Daarin vraagt de OV-koepel van steden aandacht voor de capaciteitsproblemen van fietsparkeervoorzieningen op stations, inzet van de Rijksoverheid voor de verdere uitrol van duurzaam openbaar vervoer en een formele positie van de steden in de aansturing van het openbaar vervoer.

Met de brochure hoopt de VOC dat de politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen in 2017 nadenken over deze onderwerpen, hier een standpunt over innemen en hierover iets opnemen in de verkiezingsprogramma’s. Daarnaast is het een onderlegger om het gesprek aan te gaan met politici en andere mensen in het werkveld over de wensen en problematiek van gemeenten bij de verdere ontwikkeling van het openbaar vervoer.

Bekijk de verkiezingsinzet van de VOC.