VOC Symposium 2015 over integratie OV en doelgroepenvervoer: houd oog voor de menselijke maat

Tijdens de vijfde editie van het VOC-symposium is gesproken over de integratie van het openbaar vervoer en het doelgroepenvervoer. Niet alleen de mensen die verantwoordelijk zijn voor het vervoer, maar ook de gebruikers zijn aan het woord geweest. Dit leverde een interessante confrontatie op tussen de vraag en het aanbod in het collectief vervoer. Het symposium vond plaats in het Energiehuis in Dordrecht onder leiding van journalist en publicist Mirjam de Rijk.

Tijdens de middag werd duidelijk dat al veel energie wordt gestoken in het samenbrengen van het openbaar vervoer en het doelgroepenvervoer. Vervoerders en overheden zijn overtuigd van de noodzaak om deze vormen van vervoer slimmer in te zetten en te kijken of bepaalde mensen die gebruik maken van het doelgroepenvervoer een overstap kunnen maken naar het reguliere openbaar vervoer. Het blijkt dat we in de technische ondersteuning al veel kunnen en straks nog veel meer mogelijk gaat worden om de reis voor mensen te vereenvoudigen. Maar volgens de aanwezigen in de zaal is het van belang dat de reiziger, en daarmee de menselijke maat niet uit het oog moet wordt verloren. Een goed voorbeeld daarvan is de OV-Chipkaart, die door veel mensen als complex wordt ervaren, laat staan dat het gebruik van de kaart voor bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke gemakkelijk is. Het gaat dan niet alleen om het in- en uitchecken bij verschillende vervoerders, maar ook de administratie via de website.

Wil je meer weten over de toekomstige ontwikkeling van de mobiliteit in de ogen van TNO, de visie van ROVER en Ieder(in) op het OV en het doelgroepenvervoer, de mogelijkheden die marktpartijen bieden om mensen te begeleiden van het doelgroepenvervoer naar het openbaar vervoer en hoe overheden en vervoerders met dit onderwerp bezig zijn? Lees dan het verslag van het VOC Symposium 2015. Hierin zijn ook foto’s en verwijzingen opgenomen naar presentaties van een aantal sprekers tijdens de dag.

Verslag VOC Symposium 2015